Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer


Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA.

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 22. september 2023
Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. februar 2024

Oversikt over transaksjoner:

DatoAggregert daglig volum (antall aksjer)Gjennomsnittpris (NOK)Total transaksjonsverdi (NOK)
29.11.23 643 390  63,29  40 721 826
30.11.23 43 782  63,05  2 760 639
1.12.23 45 000  64,10  2 884 550
4.12.23 176 266  63,35  11 166 081
5.12.23 402 980  62,35  25 126 407
Tidligere transaksjoner 10 306 426   
    
Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet 11 617 844  62,30  723 836 352


I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 15 096 878 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 26 714 722 egne aksjer, tilsvarende 1,31% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er utført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Investorkontakt:

Martine Rambøl Hagen
Head of Investor Relations
+47 91708918

Martine.Rambol.Hagen@hydro.com 

VedleggAttachments

NHY Share buyback  05 12 2023