Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer


Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA.

Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 22. september 2023
Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 29. februar 2024

Oversikt over transaksjoner:

DatoAggregert daglig volum (antall aksjer)Gjennomsnittpris (NOK)Total transaksjonsverdi (NOK)
27.12.23 58 928  68,13  4 014 977
28.12.23 29 857  68,66  2 050 047
29.12.23 5 000  68,35  341 732
1.1.24---
2.1.24 29 064  68,22  1 982 874
Tidligere transaksjoner 13 970 498   
    
Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet 14 093 347  62,42  879 680 437


I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 15 096 878 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 29 190 225 egne aksjer, tilsvarende 1,43% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er utført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.

Investorkontakt:

Martine Rambøl Hagen
Head of Investor Relations
+47 91708918
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com 

VedleggAttachments

NHY Share buyback  02 01 2024