Norsk Hydro: Ny Hydro-sjef vil sette fart på vekst, verdiskaping og bærekraft for å fornye aluminiumsindustrien


Eivind Kallevik tiltrådte som ny konsernsjef i Hydro 13. mai med planer om ytterligere å øke farten i Hydros strategi om å være en pioner i det grønne skiftet, drevet av fornybar energi fram mot 2030.

– Hydro er den ledende leverandøren av lavkarbon og resirkulerte aluminiumløsninger. For å ta det neste store skrittet og være en pioner i det grønne aluminiumskiftet, girer vi nå om for å ytterligere akselerere vekst, verdiskaping og bærekraft, sier konsernsjef Eivind Kallevik.

Hydro er til stede i hele verdikjeden for aluminiumproduksjon, fra bauksitt utvinnes til aluminiumprodukter forlater Hydros anlegg over hele verden.

Den strategiske retningen mot 2030 ble lansert på selskapets kapitalmarkedsdag i slutten av 2023. Hydro 2030-strategien handler i hovedsak om vekst, verdiskaping og bærekraft.

– Det handler om å akselerere vekst i resirkulering, ekstrudering og i energiløsningene som støtter vårt veikart for avkarbonisering. Det handler om å styrke vår evne til å skape verdier for alle interessenter, våre ansatte, samfunnet, kunder og investorer. Og det handler om å ytterligere forsterke vår innsats innen bærekraft, gjennomføre på vårt veikart for avkarbonisering samtidig som vi skal ta ytterligere grep for å bidra til en positiv utvikling for naturen og en rettferdig omstilling, sier Kallevik.

Mennesker er kjernen i Hydros drift, og Kallevik understreker viktigheten av å ta vare på helse og sikkerhet for selskapets ansatte, og fortsatt innsats for å støtte Hydros mål om null arbeidsrelaterte hendelser.

– Det er menneskene som gjør ambisjoner om til resultater, og jeg ser frem til å jobbe tett sammen med våre 32 000 kolleger over hele verden for å øke veksten, øke verdiskapningen og være en pioner innen bærekraft, sier Kallevik.

Sterk kontroll over Hydros kostnadsposisjon og kontinuerlige forbedringstiltak vil fortsatt være grunnleggende for selskapet fremover. Dagens svakere markedsforhold endrer ikke på at Hydro på lengre sikt ser en økt etterspørsel etter aluminium. Mot 2030 forventes etterspørselen etter lavkarbonaluminium å øke raskere enn den generelle etterspørselsveksten.

– Vi har ambisiøse mål om fortsatt forbedring frem mot 2030, samt kommersielle mål. Vi vil ikke kunne investere videre, skape verdier og levere på bærekraft med mindre vi kontinuerlig styrker vår kostnadsposisjon og lønnsomhet, sier Kallevik.

Kallevik annonserte også på sin første dag som konsernsjef nye medlemmer av Hydros konsernledelse:

  • Hanne Karine Simensen, leder for Hydro Aluminium Metals kommersielle virksomhet, er ny konserndirektør for Hydro Aluminium Metal etter Eivind Kallevik.
  • Kari Ekelund Thørud, som i dag er leder for eierskapsstyring i Hydro Energi, er utnevnt til konserndirektør for Hydro Energy etter Arvid Moss, som har besluttet å tre ut av rollen etter 16 år i Hydros konsernledelse. Endringen trer i kraft 1.juli 2024. Moss vil fortsette som styreleder i Hydro Rein og ha en stilling som spesialrådgiver for konsernsjefen.
  • Trond Olaf Christophersen, konserndirektør for Corporate Development og konstituert konserndirektør for økonomi og finans (CFO), går inn i rollen som permanent CFO. Porteføljen til Corporate Development vil fortsatt rapportere til Trond Olaf Christophersen.

Med den nye konsernledelsen er kvinneandelen i Hydros toppledelse nå på 55 prosent.


Investorkontakt:
Martine Rambøl Hagen
+47 91708918
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Mediekontakt:
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com