Norsk Hydro: Meldepliktig handel primærinnsider


Styremedlem i Norsk Hydro ASA, Espen Gundersen har den 30. mai 2024, kjøpt 6.800 aksjer i Hydro til 69,34 kroner per aksje. Ny beholdning er 10.000 aksjer.


Investorkontakt:
Martine Rambøl Hagen
+47 91708918
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

KRT-1500-Espen Gundersen