Norsk Hydro: Hydro og Macquarie formaliserer partnerskap innen fornybar energi


Hydro har fullført transaksjonen for salg av 49,9 prosent av fornybar energiselskapet Hydro Rein til Macquarie Asset Management.

Gjennomføringen av transaksjonen som ble annonsert i oktober 2023, er en viktig milepæl i Hydros strategi om å vokse innen fornybar energi.

– Vi er fornøyde med å fullføre denne transaksjonen, som markerer starten på det neste kapittelet i vårt partnerskap for fornybar energi med Macquarie Asset Management. Hydro Rein har en solid portefølje av fornybarprosjekter og er godt rustet til å levere på sin ambisiøse vekststrategi. Industriell dekarbonisering begynner med fornybar energi, og Hydro Rein skal bidra til at både Hydro og andre industribedrifter får kraften som trengs for å kutte klimagassutslipp, sier konsernsjef Eivind Kallevik.

Hydro Reins verdsettelse i transaksjonen er satt til USD 333 millioner per 30. juni 2023, med avtalte justeringer per gjennomføringsdato. Macquarie skyter inn 214 millioner USD av dette beløpet ved gjennomføringen av transaksjonen. Forventet mottak av innskuddet er innen 25. juni 2024. Den resterende delen av midlene vil bli tilført over tid etter hvert som behovet oppstår.

Effekten fra transaksjonen vil bli innregnet i Hydros resultatregnskap for andre kvartal og ekskludert fra «justerte resultater». Med kapitalen tilført av Macquarie, forventes Hydro Rein å være fullt finansiert for sine nåværende prosjekter under bygging, samt for utviklingskostnader for eksisterende prosjekter de kommende årene. Ambisjonen er at ingen ny egenkapital skal hentes fra eierne.

Hydro og Macquarie har et langvarig samarbeid innen utvikling av fornybar energi. Selskapene har samarbeidet om flere prosjekter siden 2017 og har utviklet 1,3 GW fornybar energikapasitet, inkludert flere vindprosjekter over hele Norden og en 456 MW vindpark på land i Brasil. Disse prosjektene inkluderer langsiktige kraftavtaler med Hydro for å bidra til å dekarbonisere virksomheten.

Hydro Rein har 8,4 GW bruttokapasitet under utvikling på tvers av sine kjernemarkeder i Norden og Brasil. Selskapet har utviklet sterke industrielle partnerskap siden lanseringen i 2021, og prosjektene Hydro Rein er engasjert i, har signert langsiktige kraftavtaler på til sammen 5,3 TWh årlig. Dette inkluderer avtaler med Hydros aluminaraffineri Alunorte, metallverket Albras og bauksittgruven Paragominas. Hydro Rein leverer også ren strøm til den norske virksomheten til teleselskapet Telenor.

– Å dekarbonisere viktige materialer som aluminium, er en av hovedutfordringene i energiomstillingen vi skal gjennom. Hydro Rein bidrar til banebrytende lavkarbonproduksjon av aluminium og spiller en viktig rolle for å bidra til at bransjer som bilindustrien når sine klimamål. Jeg ser frem til å samarbeide med Hydro igjen, og kombinere vår kompetanse til å levere løsninger for en grønnere fremtid for industrien og for samfunnene og markedene som industrien leverer til, sier Mark Dooley, Global Head of Green Investments i Macquarie Asset Management.

Fra og med i dag er Hydro Rein etablert som et joint venture (JV). Hydro eier 50,1 prosent og Macquarie 49,9 prosent av selskapet. Alle Hydro Reins eiendeler i Brasil, Danmark og Sverige, og alle Energy Solutions-prosjekter, er inkludert. Hydro Reins prosjekter i Norge vil også inngå i felleskontrollert virksomhet, bortsett fra mulige landbaserte vindprosjekter lokalisert nær Hydros metallverk, som Snøheia Industrikraft. Disse prosjektene vil fortsatt utvikles og eies av Hydro sammen med lokale partnere. Hydro Reins organisasjon vil støtte Hydro i å utvikle disse prosjektene gjennom serviceavtaler.


Investorkontakt:
Martine Rambøl Hagen
+47 91708918
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Mediekontakt:
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com