Pranešimas apie įvyk
Pranešimas apie įvykusį AB Akola group 2023–2024 finansinių metų 9 mėnesių neaudituotų veiklos rezultatų pristatymą investuotojams internetiniame seminare
May 23, 2024 10:00 ET | AB "Akola Group"
2024 m. gegužės 23 d. vyko AB Akola group internetinis seminaras, įmonės finansų direktorius Mažvydas Šileika pristatė 2023–2024 finansinių metų 9 mėnesių finansinius rezultatus. Internetinio...
Summary of the Inves
Summary of the Investor Conference webinar of the 9-month unaudited results of AB Akola Group for the financial year 2023/2024
May 23, 2024 10:00 ET | AB "Akola Group"
On 23 May 2024, AB Akola Group held a webinar and the company's CFO Mažvydas Šileika presented the financial results for the 9 months of the 2023/2024 financial year.   A recording of the...
AB Akola group devyn
AB Akola group devyni mėnesiai: pardavimus įtakojo žemos žaliavų kainos
May 22, 2024 09:07 ET | AB "Akola Group"
AB Akola group ir jos valdomų įmonių (Grupės) 2023–2024 finansinių metų devynių mėnesių konsoliduotos pajamos viršijo 1 124 mln. Eur ir buvo 25 % mažesnės, lyginant su atitinkamu ankstesniųjų metų...
Nine months of AB Ak
Nine months of AB Akola Group: impacted by low raw material prices
May 22, 2024 09:07 ET | AB "Akola Group"
Consolidated revenue of AB Akola Group and its controlled companies (the Group) for the nine months of the financial year 2023/2024 exceeded EUR 1,124 million and was 25% lower compared to the...
Kvietimas į AB „Akol
Kvietimas į AB „Akola group“ 2023–2024 finansinių metų 9 mėn. rezultatų pristatymą internetiniame seminare
May 14, 2024 03:15 ET | AB "Akola Group"
AB „Akola group“, įmonės kodas 148030011, buveinės adresas: Subačiaus g. 5, LT-01302 Vilnius, Lietuva. AB „Akola group“ kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į...
AB Akola Group will
AB Akola Group will hold an Investor Conference Webinar to introduce the financial results for the 9 months of financial year 2023/2024
May 14, 2024 03:15 ET | AB "Akola Group"
AB Akola Group, company code: 148030011, address of the head office: Subaciaus str. 5, LT-01302 Vilnius, Lithuania. AB Akola Group invites shareholders, investors, analysts and other stakeholders to...
AB Akola group: pran
AB Akola group: pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą
April 30, 2024 09:00 ET | AB "Akola Group"
AB Akola group (buv. AB „Linas Agro Group“), ISIN kodas LT0000128092 (toliau - Bendrovė), gavo UAB „SB Asset Management“ pranešimą apie Bendrovės balsavimo teisių paketo įgijimą (pridedama). Daugiau...
AB Akola Group: noti
AB Akola Group: notification on acquisition of voting rights
April 30, 2024 09:00 ET | AB "Akola Group"
AB Akola Group (former AB Linas Agro Group), ISIN code LT0000128092 (hereinafter - the Company), received notification from UAB ‘SB Asset Management’ on the acquisition of voting rights of the Company...
AB Akola group inves
AB Akola group investuoja į natūralių funkcinių gėrimų startuolį „Brite“
April 08, 2024 01:55 ET | AB "Akola Group"
Balandžio 5 d. AB Akola group pasirašė susitarimą su Jungtinės Karalystės funkcinių gėrimų startuoliu Brite Drinks Ltd dėl 450 tūkst. eurų investicijos. Akola group gaus startuolio akcijų ir vietą...
AB Akola Group inves
AB Akola Group invests in ‘Brite’, a natural functional drinks start-up
April 08, 2024 01:55 ET | AB "Akola Group"
5 April AB Akola Group has signed an agreement with Brite Drinks Ltd, a UK functional drinks start-up, to invest 450 thousand euros. Akola Group will receive a minority stake in the startup and a...