CLEAN MOTION_black_LOGO_2022.png
Clean Motion launches new factory with a capacity of 3,000 Vehicles annually
May 27, 2024 12:42 ET | Clean Motion AB
The e-mobility company Clean Motion has launched its new manufacturing plant outside Gothenburg. Now fully operational, the facility has the capacity to produce up to 3,000 vehicles per year, and the...
CLEAN MOTION_black_LOGO_2022.png
Clean Motion inviger ny fabrik med kapacitet för 3000 fordon
May 27, 2024 12:42 ET | Clean Motion AB
E-mobility-bolaget Clean Motion inviger en ny fabrik utanför Göteborg med kapacitet att producera upp till 3000 fordon per år. Certifieringen av fabriken (Conformity of Production) är klar och...
Clean Motion AB delå
Clean Motion AB delårsredogörelse för januari-mars 2024
May 16, 2024 16:10 ET | Clean Motion AB
Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsrapport för januari-mars 2024. Bolaget redovisar en försäljning på 38 (45) TSEK och ett rörelseresultat exklusive avskrivningar (EBITDA) på...
Beslut från Clean Mo
Beslut från Clean Motions årsstämma 
May 15, 2024 12:08 ET | Clean Motion AB
Vid årsstämman i Clean Motion AB fastställdes årsredovisningen för 2023 och beslutades att ingen utdelning lämnas. Den riktade kvittningsemissionen beslutades enligt förslag. Ändring av...
KALLELSE TILL ÅRSSTÄ
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CLEAN MOTION AB
April 15, 2024 10:46 ET | Clean Motion AB
Aktieägarna i Clean Motion AB, 556788-1825, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 kl 17.00 i Tingshuset, på Göteborgsvägen 24 i Lerum. Rätt till deltagande och anmälan:Aktieägare...
Clean Motion förvärv
Clean Motion förvärvar JV-bolag för uppkopplade fordon, styrelsen föreslår riktad kvittningsemission
April 11, 2024 05:25 ET | Clean Motion AB
I augusti 2022 skapadas ett Joint Venture, Electric Vehicle Cloud Technology AB, ägt till lika delar mellan THETC The Techno Creatives Ventures AB och Clean Motion AB. Målet för bolaget var att skapa...
Clean Motion: Uppdat
Clean Motion: Uppdatering om typgodkännandetester
April 09, 2024 11:15 ET | Clean Motion AB
Det sista testet för det europeiska typgodkännandet av EVIG påbörjades förra veckan enligt plan hos den tekniska partnern IDIADA men har ännu inte slutförts på grund av vindförhållanden. Testet har...
Clean Motion AB boks
Clean Motion AB bokslutskommuniké 2023
March 15, 2024 12:35 ET | Clean Motion AB
Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin bokslutskommuniké för 2023.  Försäljning av Clean Motions nya fordon EVIG är i gång och bolaget redovisar ett positivt rörelseresultat före...
Uppdatering om det e
Uppdatering om det europeiska typgodkännandet
January 18, 2024 03:30 ET | Clean Motion AB
Clean Motion meddelar att typgodkännandet av fordonet EVIG för den Europeiska marknaden tar längre tid än beräknat. Bolaget meddelar att processen löper på och att deras tekniska partner inom kort...
Clean Motion AB skri
Clean Motion AB skriver under projektavtal med EU
December 08, 2023 13:09 ET | Clean Motion AB
Elfordonstillverkaren Clean Motion AB har skrivit under ett projektavtal inom EU Horizon Europe programmet. Projektet GIANTS (Green Intelligent Affordable Nano Transport Solutions) har totalt 23...