Klövern ansöker om a
Klövern ansöker om avnotering av bolagets aktier och utser ny VD
June 24, 2021 10:18 ET | Klövern AB (publ)
Styrelsen i Klövern AB (publ) (”Klövern”) ansöker om avnotering av Klöverns aktier från Nasdaq Stockholm. Eva Landén har utsetts till ny VD för Klövern. Corem Property Group AB (publ) (”Corem”)...
Klövern applies for
Klövern applies for delisting of the company’s shares and appoints new CEO
June 24, 2021 10:18 ET | Klövern AB (publ)
The Board of Directors of Klövern AB (publ) (”Klövern”) applies for delisting of Klövern’s shares from Nasdaq Stockholm. Eva Landén has been appointed new CEO of Klövern. On 29 March 2021, Corem...
Kallelse till extra
Kallelse till extra bolagsstämma i Klövern AB (publ)
June 15, 2021 12:00 ET | Klövern AB (publ)
Aktieägarna i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 juli 2021. Mot bakgrund av den pågående pandemin och med hänsyn till myndigheternas...
Notice of Extraordin
Notice of Extraordinary General Meeting of Klövern AB (publ)
June 15, 2021 12:00 ET | Klövern AB (publ)
The shareholders of Klövern AB (publ), corporate registration number 556482-5833, are summoned to an Extraordinary General Meeting on Friday 9 July 2021. In light of the ongoing pandemic and to...
Klövern kommer att s
Klövern kommer att sammankalla en extra bolagsstämma enligt begäran från Corem
June 15, 2021 03:06 ET | Klövern AB (publ)
En extra bolagsstämma kommer att hållas i Klövern AB (publ) (”Klövern”) den 9 juli 2021 för val av ny styrelse i enlighet med begäran från Corem. Kallelse utfärdas separat. Corem Property Group AB...
Klövern will convene
Klövern will convene an Extraordinary General Meeting in accordance with a request from Corem
June 15, 2021 03:06 ET | Klövern AB (publ)
An Extraordinary General Meeting will be held in Klövern AB (publ) (”Klövern”) on 9 July 2021 to elect a new Board of Directors in accordance with a request from Corem. A notice will be issued...
Uttalande från Klöve
Uttalande från Klöverns styrelse med anledning av uppköpserbjudandet från Corem
May 27, 2021 02:00 ET | Klövern AB (publ)
Styrelsen för Klövern rekommenderar A- och B-aktieägarna i Klövern att acceptera Corems erbjudande, vilket innebär att de erhåller A- respektive B-aktier i Corem som vederlag. Preferensaktieägarna i...
Statement by the Boa
Statement by the Board of Directors of Klövern in relation to Corem’s public offer
May 27, 2021 02:00 ET | Klövern AB (publ)
The Board of Directors of Klövern recommends holders of Class A and Class B shares in Klövern to accept Corem’s public offer, meaning that they will receive Corem Class A and Class B shares,...
Klövern - Meddelande
Klövern - Meddelande om utfall i skriftligt förfarande
May 17, 2021 11:15 ET | Klövern AB (publ)
Den 11 maj 2021 skickades en kallelse till skriftligt förfarande till obligationsinnehavarna i Klövern AB (publ):s (”Klövern”) seniora säkerställda obligation som emitterades i oktober 2019 med ett...
Klövern - Notice of
Klövern - Notice of results of written procedure
May 17, 2021 11:15 ET | Klövern AB (publ)
On 11 May 2021 a notice of written procedure was sent to the bondholders in Klövern AB (publ)’s (”Klövern”) senior secured bond loan issued in October 2019 in the amount USD 50,000,000 with ISIN...