ที่หน้า Capitol Hill
EBC Financial Group ร่วมมือกับ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของ United Nations Foundation เพื่อปกป้องเด็ก ๆ ที่อ่อนแอและครอบครัวของพวกเขาจากโรคมาลาเรีย
April 17, 2024 22:53 ET | EBC Financial Group
EBC Financial Group กล่าวถึงความพยายามในการกำจัดโรคมาลาเรีย การสนับสนุนการแทรกแซงด้านสุขภาพกับปัญหาวิกฤต และการส่งเสริมศักยภาพให้ชุมชน
Frente al Capitolio
EBC Financial Group se asocia con United to Beat Malaria, una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, para proteger a los niños vulnerables y sus familias contra la malaria
April 17, 2024 22:53 ET | EBC Financial Group
EBC Financial Group amplía los esfuerzos de erradicación de la malaria, apoyando las intervenciones críticas de salud y el empoderamiento comunitario
Em frente ao Capitólio
EBC Financial Group Faz Parceria com a Unidos para Combater a Malária, Uma Campanha da Fundação das Nações Unidas, para Proteger Crianças Vulneráveis e Suas Famílias da Malária
April 17, 2024 22:53 ET | EBC Financial Group
EBC Financial Group Amplifica os Esforços de Erradicação da Malária, Apoiando Intervenções Críticas de Saúde e Empoderamento da Comunidade.
Di hadapan Capitol Hill
EBC Financial Group Bekerjasama dengan Bersatu Tewaskan Malaria, Kempen Yayasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Melindungi Kanak-kanak Rentan dan Keluarga Mereka daripada Malaria
April 17, 2024 22:53 ET | EBC Financial Group
Kumpulan Kewangan EBC Memperkukuh Usaha Pembasmian Malaria, Menyokong Intervensi Kesihatan Kritikal dan Pemerkasaan Komuniti.
미국 의회 앞
EBC Financial Group, 말라리아에 가장 취약한 어린이 가족 보호 위해 유엔 재단 캠페인 United to Beat Malaria와 파트너십
April 17, 2024 22:53 ET | EBC Financial Group
EBC Financial Group, 핵심적인 보건 개입 및 지역 사회 임파워먼트 지지하며 말라리아 종식 노력 강화한다
キャピトルヒル前
EBCフィナンシャル・グループ (EBC Financial Group) がユナイテッド・トゥ・ビート・マラリア (United to Beat Malaria)と提携し、弱い立場にある子供たちとその家族をマラリアから守る国連財団 (UN Foundation) キャンペーンを実施
April 17, 2024 22:53 ET | EBC Financial Group
EBCフィナンシャル・グループはマラリア撲滅の取り組みを強化し、重要な健康介入とコミュニティのエンパワーメントを支援している。
Di Depan Gedung Capitol Hill
EBC Financial Group Bermitra dengan United to Beat Malaria, Sebuah Kampanye Yayasan PBB, untuk Melindungi Anak dan Keluarga Mereka yang Rentan dari Malaria
April 17, 2024 22:53 ET | EBC Financial Group
EBC Financial Group Memperkuat Upaya Pemberantasan Malaria, yang Mendukung Intervensi Kesehatan Penting dan Pemberdayaan Masyarakat.
מול גבעת הקפיטול
EBC Financial Group משתפת פעולה עם United to Beat Malaria, קמפיין של קרן האו"ם, כדי להגן על ילדים פגיעים ומשפחותיהם מפני מלריה
April 17, 2024 22:53 ET | EBC Financial Group
EBC Financial Group מגבירה את מאמצי מיגור המלריה, תומכת בהתערבויות בריאות קריטיות ובהעצמה קהילתית
國會山前
EBC Financial Group 與聯合國基金會 United to Beat Malaria 運動建立合作夥伴關係,幫助弱勢兒童及其家庭抵禦瘧疾
April 17, 2024 22:53 ET | EBC Financial Group
EBC Financial Group 加大消滅瘧疾方面的努力,為重要衛生干預措施和社群賦能提供支援。
国会山前
EBC Financial Group 与联合国基金会 United to Beat Malaria 运动建立合作伙伴关系,帮助弱势儿童及其家庭抵御疟疾
April 17, 2024 22:53 ET | EBC Financial Group
EBC Financial Group 加大消灭疟疾方面的努力,为重要卫生干预措施和社区赋能提供支持。