Fenix Outdoor ingår
Fenix Outdoor ingår partnerskap med Maloja för att driva produktion i Bulgarien.
June 05, 2024 10:30 ET | Fenix Outdoor International AG
Zug, den 5 juni 2024 Fenix Outdoor ingår partnerskap med Maloja för att driva produktion i Bulgarien. Fenix Outdoor ingår ett partnerskap med det tyska friluftsvarumärket Maloja för att driva...
Fenix Outdoor is ent
Fenix Outdoor is entering into a partnership with Maloja to operate production in Bulgaria.
June 05, 2024 10:30 ET | Fenix Outdoor International AG
Zug, June 5th, 2024 Fenix Outdoor is entering into a partnership with Maloja to operate production in Bulgaria. Fenix Outdoor is entering into a partnership with the German outdoor brand...
Fenix Outdoor: Fenix
Fenix Outdoor: Fenix Outdoor International AG Pressmeddelande Årsstämma
May 02, 2024 11:00 ET | Fenix Outdoor International AG
Fenix Outdoors årsstämma i Solna den 2 maj 2024 har genomförts Stämman beslutade om att godkänna årsredovisningen för 2023utdelning för 2023 till 15 SEK (15) per B-aktie och 1,5 SEK (1,5) per...
Fenix Outdoor: Fenix
Fenix Outdoor: Fenix Outdoor International AG Press release AGM
May 02, 2024 11:00 ET | Fenix Outdoor International AG
Fenix ​​Outdoors' Annual General Meeting in Solna on May 2, 2024 has been held The meeting resolved to approve the Annual Report for 2023the dividend 2023 to SEK 15.0 (15.0) per B-share and SEK 1.5...
Fenix Outdoor: Kvart
Fenix Outdoor: Kvartal 1 Fenix Outdoor International AG
May 02, 2024 07:00 ET | Fenix Outdoor International AG
Delårsrapport2024-01-01 – 2024-03-31 Första kvartalet 2024-01-01 – 2024-03-31 Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 168 676 (TEUR 181 860), En minskning med 7,2%Koncernens EBITDA uppgick till...
Fenix Outdoor: Q1 re
Fenix Outdoor: Q1 report Fenix Outdoor International AG
May 02, 2024 07:00 ET | Fenix Outdoor International AG
FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AGInterim condensed consolidated financial statements for the period ended 31 March 2024 First quarter 2024-01-01 – 2024-03-31 The total income of the Group was TEUR...
Fenix Outdoor: Kalle
Fenix Outdoor: Kallelse till Årsstämma i Fenix Outdoor International AG
April 04, 2024 02:00 ET | Fenix Outdoor International AG
Aktieägarna i FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG, org. nr. CH-206.390.054 kallas härmed till Årsstämma för räkenskapsåret 2023. Datum: Torsdagen den 2 maj 2024 kl. 14.00Plats: Hemvärnsgatan 9, Solna,...
Fenix Outdoor: Invit
Fenix Outdoor: Invitation to the ordinary General Meeting of Shareholders of Fenix Outdoor International AG
April 04, 2024 02:00 ET | Fenix Outdoor International AG
The Board of Directors is pleased to invite you to the ordinary General Meeting concerning the financial year 2023. Date:         Thursday, 2 May 2024, 2 pmPlace:         Hemvärnsgatan 9, Solna...
Fenix Outdoor: Fenix
Fenix Outdoor: Fenix Outdoor International AG Årsredovisning samt Hållbarhetsrapport 2023
March 28, 2024 10:00 ET | Fenix Outdoor International AG
Zug 2024-03-28 Press meddelande - Årsredovisning samt Hållbarhetsrapport 2023 Bifogat Års- och Hållbarhetsredovisning för 2023. Årsredovisningen skiljer sig från Q4 pressmeddelandet på en punkt. ...
Fenix Outdoor: Fenix
Fenix Outdoor: Fenix Outdoor International AG Annual and CSR report 2023
March 28, 2024 10:00 ET | Fenix Outdoor International AG
Zug 2024-03-28 Pressrelease - Annual and CSR report 2023 Attached Annual and CSR report 2023. The annual report differs from the Q4 press release in one position.                 Q4 Press...