Getinge delårsrapport januari-september 2016
October 18, 2016 07:00 ET | Getinge AB
Tredje kvartalet 2016 i sammandrag · Orderingången minskade med 3,0 % till 7 176 Mkr (7 397). Organiskt minskade orderingången med 3,2 %. · Nettoomsättningen ökade med 0,1 % till 6 929 Mkr (6...
Getinge Interim Report January-September 2016
October 18, 2016 07:00 ET | Getinge AB
Third quarter of 2016 in brief · Order intake decreased 3.0% to SEK 7,176 M (7,397). The order intake declined organically by 3.2%. · Net sales increased 0.1% to SEK 6,929 M (6,925). Net sales...
Vidareutvecklad och fokuserad strategi samt förberedelse för utdelning av Patient & Post-Acute Care till Getinges aktieägare
October 18, 2016 06:59 ET | Getinge AB
Getinge har genomfört en strategisk översyn för att förtydliga den långsiktiga inriktningen för koncernen och säkerställa en hållbar och lönsam tillväxt. Getinge kommer att fokusera på två...
Further developed and focused strategy, and preparation for distribution of Patient & Post-Acute Care to shareholders of Getinge
October 18, 2016 06:59 ET | Getinge AB
Getinge Group has recently performed a strategic review to clarify its long-term strategy for ensuring sustainable and profitable growth. Getinge will focus on two business areas, Acute Care Therapies...
Getinge Group announces date of Interim Report January-September 2016 and conference call
October 04, 2016 03:00 ET | Getinge AB
Getinge will issue its Interim Report for January-September 2016 on Tuesday October 18th at 13:00 CET, followed by a conference call at 15:00 CET, hosted by Joacim Lindoff, Acting President & CEO, and...
Getinge Group publicerar datum för delårsrapporten januari­-september 2016 och telefonkonferens
October 04, 2016 03:00 ET | Getinge AB
Getinge publicerar delårsrapport för januari-september 2016 tisdagen den 18 oktober 2016 kl. 13.00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15.00 (svensk tid) med Joacim Lindoff, tf. VD &...
Getinge Group utser Reinhard Mayer till ny CFO och Magnus Lundbäck till ny Executive Vice President Human Resources & Sustainability
September 13, 2016 02:00 ET | Getinge AB
Getinge Group har utsett Reinhard Mayer till ny CFO och Magnus Lundbäck till ny Executive Vice President Human Resources & Sustainability. Reinhard kommer närmast från positionen som President Supply...
Getinge Group appoints Reinhard Mayer as new CFO and Magnus Lundbäck as new Executive Vice President Human Resources & Sustainability
September 13, 2016 02:00 ET | Getinge AB
Getinge Group has appointed Reinhard Mayer as new CFO and Magnus Lundbäck as new Executive Vice President Human Resources & Sustainability. Reinhard most recently served as President Supply Chain and...
Byte på VD-posten i Getinge:Joacim Lindoff utses till tillförordnad VD och koncernchef för Getinge
August 22, 2016 02:00 ET | Getinge AB
Styrelsen för Getinge AB har beslutat om en förändring på VD-posten i Getinge, vilket innebär att Getinges VD och koncernchef Alex Myers lämnar sin befattning. Som tillförordnad VD och koncernchef har...
Replacement of President & CEO Getinge Group:Joacim Lindoff appointed Acting President & CEO of Getinge Group
August 22, 2016 02:00 ET | Getinge AB
The Board of Directors of Getinge AB has decided to replace the President & CEO of the Getinge Group, which means that Getinges’ President & CEO Alex Myers is leaving his position. The Board of...