Ekstraordinære indfrielser (CK93)
April 09, 2024 04:00 ET | KommuneKredit
KommuneKredit offentliggør hermed oplysninger om ekstraordinære indfrielser (CK93) pr. 5. april 2024. Der er pr. opgørelsesdagen ingen ekstraordinære indfrielser. For yderligere...
Ydelsesrækker CK 91
Ydelsesrækker CK 91 og CK94
April 05, 2024 04:00 ET | KommuneKredit
KommuneKredit offentliggør hermed oplysninger om ydelsesrækker (CK91 og CK94) i obligationer udstedt af KommuneKredit. Oplysningerne fremgår af vedhæftede datafil. KommuneKredit, har på nuværende...
Ekstraordinære indfrielser (CK93)
April 02, 2024 09:33 ET | KommuneKredit
KommuneKredit offentliggør hermed oplysninger om ekstraordinære indfrielser (CK93) pr. 27. marts 2024. Der er pr. opgørelsesdagen ingen ekstraordinære indfrielser. For yderligere...
Ekstraordinære indfrielser (CK93)
March 26, 2024 05:00 ET | KommuneKredit
KommuneKredit offentliggør hermed oplysninger om ekstraordinære indfrielser (CK93) pr. 22. marts 2024. Der er pr opgørelsesdagen ingen ekstraordinære indfrielser. For yderligere...
Debitormassens samme
Debitormassens sammensætning (CK92)
March 26, 2024 05:00 ET | KommuneKredit
KommuneKredit offentliggør hermed oplysninger om debitormassens sammensætning pr. 22. marts 2024 i obligationer udstedt af KommuneKredit. Oplysningerne fremgår af vedhæftede datafil.   For...
Ekstraordinære indfrielser (CK93)
March 19, 2024 05:00 ET | KommuneKredit
KommuneKredit offentliggør hermed oplysninger om ekstraordinære indfrielser (CK93) pr. 15. marts 2024. Der er pr. opgørelsesdagen ingen ekstraordinære indfrielser. For yderligere...
KK-logo-stacked-rgb (150).png
Changes to KommuneKredit’s Board of Directors as of 13 March 2024
March 14, 2024 10:55 ET | KommuneKredit
Mayor Martin Damm has joined KommuneKredit’s Board of Directors, as the current Chairman of the Board of Directors Henrik Hvidesten has decided to resign. At the same time, the Board of Directors...
KK-logo-stacked-rgb (150).png
Ændring i KommuneKredits bestyrelse pr. 13. marts 2024
March 14, 2024 10:50 ET | KommuneKredit
Borgmester Martin Damm er indtrådt i bestyrelsen for KommuneKredit, idet formand for bestyrelsen Henrik Hvidesten har valgt at udtræde. Bestyrelsen har samtidig konstitueret sig med Martin Damm som...
KK-logo-stacked-rgb (150).png
KommuneKredit offentliggør Årsrapport 2023
March 13, 2024 11:01 ET | KommuneKredit
Sammendrag• Nettorenteindtægter blev 467 mio. kr. mod 339 mio. kr. i 2022. • Årets resultat før værdiregulering og skat blev 264 mio. kr. Det er en stigning på 135 mio. kr. i forhold til 2022....
KK-logo-stacked-rgb (150).png
KommuneKredit announces Annual Report 2023
March 13, 2024 10:40 ET | KommuneKredit
Summary• Net interest income was DKK 467 million compared with DKK 339 million in 2022.• Profit before value adjustments and tax was DKK 264 million, an increase of DKK 135 million compared with 2022....