AB „Linas“ įmonių gr
AB „Linas“ įmonių grupės 2022 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2022 metų šešių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija
September 30, 2022 05:30 ET | AB "Linas"
  2022 m. rugsėjo 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2022 metų šešių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus...
Activity results of
Activity results of six months of year 2022 of AB “Linas” Group of companies
September 30, 2022 05:30 ET | Linas
On September 30, 2022 AB “Linas” Board confirmed AB “Linas” consolidated interim financial reports of six months of year 2022 which are not checked by the auditors and prepared acc. to International...
AB Nasdaq Vilnius va
AB Nasdaq Vilnius valdybos sprendimas dėl AB Linas akcijų išbraukimo iš Papildomojo sąrašo
June 06, 2022 02:00 ET | AB "Linas"
2022 m. birželio 3 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą išbraukti AB "Linas" akcijas (LNS1L, ISIN kodas LT0000100661) iš Papildomojo sąrašo. Atsižvelgiant į finansinių priemonių pasiskirstymą tarp...
The Board of Nasdaq
The Board of Nasdaq Vilnius, AB decision due to removal of Linas, AB shares from the Secondary List
June 06, 2022 02:00 ET | Linas
On June 3, 2022 Nasdaq Vilnius decided to remove AB Linas shares (LNS1L, ISIN code LT0000100661) from the Secondary List. Taking into account distribution of the financial instruments among the...
AB „Linas“ įmonių Gr
AB „Linas“ įmonių Grupės 2022 metų trijų mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2022 metų trijų mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija
May 31, 2022 10:57 ET | AB "Linas"
2022 m. gegužės 31 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2022 metų trijų mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus...
Activity results of
Activity results of three months of year 2022 of company AB “Linas” group of companies. AB “Linas” not audited consolidated interim information of three months of year 2022
May 31, 2022 10:57 ET | Linas
On May 31, 2022 AB “Linas” Board confirmed AB “Linas” consolidated interim financial reports of three months of year 2022 which are not checked by the auditors and prepared acc.to International...
Pateiktas prašymas i
Pateiktas prašymas išbraukti AB „Linas“ akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje
May 26, 2022 07:10 ET | AB "Linas"
Informuojame, kad 2022 m. gegužės 25 d. AB „Linas“ (toliau – Bendrovė) pateikė prašymą AB Nasdaq Vilnius išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje.Prašymas pateiktas...
Submitted request to
Submitted request to delist AB “Lin as” shares from trading on the regulated market
May 26, 2022 07:10 ET | Linas
Please be informed that in May 25, 2022 AB Linas (hereinafter - the Company) submitted a request to AB Nasdaq Vilnius to delist the Company's shares from trading on the regulated market. The...
Pranešimas apie bals
Pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą
May 20, 2022 08:48 ET | AB "Linas"
Informuojame, kad gautas pranešimas apie AB „Linas“ balsavimo teisių paketo įgijimą. Žr. pridėtą failą. AB „Linas“ finansų vadovas Egidijus Mikeliūnas+370 45 506100 ...
Notification of the
Notification of the acquisition of a block of the voting rights
May 20, 2022 08:48 ET | Linas
Attached information about AB “Linas” shareholder's acquisition of a block of the voting rights. AB “Linas” head of finance Egidijus Mikeliūnas +370 45 506100 Attachment ...