MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding gennemfører salget af Scandi Byg
December 29, 2023 08:45 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding A/S har gennemført salget af aktiviteterne i Scandi Byg A/S til Nordic Wood Industries A/S efter opfyldelse af alle sædvanlige betingelser. Salget påvirker ikke MT Højgaard...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding completes sale of Scandi Byg
December 29, 2023 08:45 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding A/S has completed the sale of the activities in Scandi Byg A/S to Nordic Wood Industries A/S after all usual closing conditions have been met. The sale does not affect MT Højgaard...
MT Højgaard Holding A/S: Steffen Baungaard afløser Henrik Mielke som koncernchef for MT Højgaard Holding
November 30, 2023 05:42 ET | MT Højgaard Holding A/S
Bestyrelsen i MT Højgaard Holding har med virkning fra i dag ansat Steffen Baungaard som ny adm. direktør og koncernchef. Han afløser Henrik Mielke, der vil være tilknyttet koncernen i en...
MT Højgaard Holding A/S: Steffen Baungaard replaces Henrik Mielke as group CEO of MT Højgaard Holding
November 30, 2023 05:42 ET | MT Højgaard Holding A/S
The Board of Directors of MT Højgaard Holding has effective today hired Steffen Baungaard as new group CEO. He replaces Henrik Mielke whom will continue to be associated with the group in a transition...
MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S
November 16, 2023 03:12 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf....
MT Højgaard Holding A/S: Reporting of trading in MT Højgaard Holding A/S shares by senior management
November 16, 2023 03:12 ET | MT Højgaard Holding A/S
Statement of transactions by members of senior management and their related parties in shares, issued by MT Højgaard Holding A/S and related securities, cf. article 19 of the EU Regulation 596/2014. ...
MT Højgaard Holding A/S: Markant fremgang i den danske kerneforretning i 1.-3. kvartal
November 10, 2023 02:34 ET | MT Højgaard Holding A/S
RESULTATERNE I 1.-3. KVARTAL 2023 Den danske kerneforretning fortsatte med at vokse lønsomt. De samlede resultater blev dog belastet af et stort underskud i MT Højgaard International, hvor de sidste...
MT Højgaard Holding A/S: Significant growth in Danish core business in Q1-Q3
November 10, 2023 02:34 ET | MT Højgaard Holding A/S
FINANCIAL RESULTS Q1-Q3 2023 The profitability of the Danish core business continued its upward trend. However, Group results were negatively impacted by a substantial loss generated by MT Højgaard...
MT Højgaard Holding A/S: Telefonkonference 10. november kl. 10.00 om 3. kvartal 2023
November 03, 2023 07:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding offentliggør delårsrapporten for 3. kvartal 2023 den 10. november 2023 og afholder samme dag kl. 10.00 (CET) en telekonference, hvor ledelsen fremlægger resultater og forventninger...
MT Højgaard Holding A/S: Conference call 10 November at 10.00 CET about Q3 2023
November 03, 2023 07:00 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding releases its interim report for Q3 2023 on 10 November 2023 and hosts a conference call at 10.00 (CET) that date at which the management will present the results and outlook before...