MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding enters binding cooperation and option agreement for a sale of Scandi Byg
January 18, 2023 05:24 ET | MT Højgaard Holding A/S
In December 2022, MT Højgaard Holding A/S initiated a sales process for Scandi Byg A/S, which has today led to a binding cooperation and an option agreement for a sale of Scandi Byg to Nordic Wood...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding indgår forpligtende samarbejde og optionsaftale om salg af Scandi Byg
January 18, 2023 05:24 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding A/S iværksatte i december 2022 en salgsproces for Scandi Byg A/S, hvilket dags dato har ført til indgåelse af et forpligtende samarbejde og en optionsaftale om salg af Scandi Byg...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding initiates sales process for Scandi Byg and adjusts 2022 guidance
December 22, 2022 06:57 ET | MT Højgaard Holding A/S
The board of directors of MT Højgaard Holding has decided to initiate a sales process for Scandi Byg after an extensive strategic review. The process is initiated to focus on the group’s subsidiaries...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding indleder salgsproces for Scandi Byg og justerer forventningerne til 2022
December 22, 2022 06:57 ET | MT Højgaard Holding A/S
Bestyrelsen for MT Højgaard Holding har efter et længere strategisk review besluttet at indlede en salgsproces for Scandi Byg. Det sker for at fokusere på koncernens datterselskaber inden for...
MT Højgaard Holding appoints Rasmus Untidt as new CFO
December 08, 2022 11:09 ET | MT Højgaard Holding A/S
Rasmus Untidt takes up the position as CFO of MT Højgaard Holding on December 9th, 2022. He succeeds Martin Solberg who has wished to step down. The Executive Board will be comprised by CEO Henrik...
MT Højgaard Holding ansætter Rasmus Untidt som ny CFO
December 08, 2022 11:09 ET | MT Højgaard Holding A/S
Rasmus Untidt tiltræder 9. december 2022 som ny CFO for MT Højgaard Holding. Han afløser Martin Solberg, som har ønsket at fratræde. Koncerndirektionen vil herefter bestå af koncernchef Henrik Mielke...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark to construct production facility for Novo Nordisk
December 02, 2022 05:27 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding’s business unit MT Højgaard Danmark has entered a cooperation-based contract with Novo Nordisk for the construction of a production facility as well as modification and extension...
MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark skal udføre produktionsbygning for Novo Nordisk
December 02, 2022 05:27 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Danmark har indgået en samarbejdsbaseret kontrakt med Novo Nordisk om opførelse af en produktionsbygning samt om- og tilbygning af eksisterende...
MT Højgaard Holding A/S: Major shareholder announcement
November 24, 2022 14:49 ET | MT Højgaard Holding A/S
Pursuant to section 30 of the Danish capital markets act, MT Højgaard Holding A/S hereby announces that Nordea Funds Ltd. has reported to control 10.05% (previously: 9.89%) of the voting rights in MT...
MT Højgaard Holding A/S: Storaktionærmeddelelse
November 24, 2022 14:49 ET | MT Højgaard Holding A/S
MT Højgaard Holding A/S oplyser i medfør af § 30 i lov om kapitalmarkeder, at Nordea Funds Ltd. har meddelt at kontrollere 10,05% (tidligere: 9,89%) af stemmerettighederne i MT Højgaard Holding A/S...