Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Eivind Kallevik ny konsernsjef i Hydro
March 14, 2024 02:00 ET | Norsk Hydro
Eivind Kallevik er utnevnt til ny konsernsjef i aluminium- og energiselskapet Norsk Hydro ASA. Kallevik etterfølger Hilde Merete Aasheim, som har bestemt seg for å gå av etter fem år som konsernsjef....
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Eivind Kallevik appointed CEO of Hydro
March 14, 2024 02:00 ET | Norsk Hydro
Eivind Kallevik has been appointed President and CEO of Norwegian aluminium and renewable energy company Norsk Hydro ASA. Kallevik succeeds Hilde Merete Aasheim, who has decided to step down after...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Trond Olaf Christophersen konstituert CFO i Hydro
March 06, 2024 01:00 ET | Norsk Hydro
Konserndirektør Trond Olaf Christophersen er fra 6. mars 2024 konstituert CFO i Hydro. Han erstatter Pål Kildemo, som forlater Hydro senest 31. august til fordel for en konkurrent. Trond Olaf...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Trond Olaf Christophersen appointed acting CFO in Hydro
March 06, 2024 01:00 ET | Norsk Hydro
Executive Vice President Trond Olaf Christophersen has from March 6, 2024, been appointed acting CFO in Hydro. He replaces CFO Pål Kildemo, who will be leaving Hydro latest August 31 for a competitor....
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Pål Kildemo forlater Hydro
March 01, 2024 01:00 ET | Norsk Hydro
Pål Kildemo, konserndirektør og CFO, har besluttet å forlate Hydro for å bli CFO i Emirates Global Aluminium (EGA). Prosessen med å finne en ny CFO i Hydro har startet. Kildemo vil fortsette i...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Pål Kildemo to leave Hydro
March 01, 2024 01:00 ET | Norsk Hydro
Pål Kildemo, Executive Vice President and CFO, has decided to leave Hydro to take the position as CFO in Emirates Global Aluminium (EGA). The process to find a new CFO in Hydro has started. Kildemo...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Hydro signerer ny kredittfasilitet på 1000 millioner dollar
February 16, 2024 02:01 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro ASA har 15. februar 2024 signert en rullerende kredittfasilitet på 1000 millioner dollar.  Kredittfasiliteten er tilgjengelig for generelle selskapsformål og har en løpetid på to år,...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Hydro signs new USD 1,000 million revolving credit facility
February 16, 2024 02:01 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro ASA has on February 15, 2024, signed a USD 1,000 million revolving multi-currency credit facility.  The facility, which is available for general corporate purposes, carries a two-year...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Årsrapport for 2023 European Single Electronic Format (ESEF)
February 14, 2024 02:02 ET | Norsk Hydro
Vedlagt denne meldingen og publisert på www.hydro.com: Norsk Hydro Årsrapport 2023 European Single Electronic Format (ESEF) - Norsk Investorkontakt:Martine Rambøl Hagen+47...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Annual report 2023 European Single Electronic Format (ESEF)
February 14, 2024 02:02 ET | Norsk Hydro
Please find attached to this release and published on www.hydro.com Norsk Hydro Annual Report 2023 on European Single Electronic Format (ESEF) - Norwegian Investor contact: Martine Rambøl...