Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Annual report 2022 and European Single Electronic Format (ESEF)
February 17, 2023 02:10 ET | Norsk Hydro
Please find attached to this release and published on www.hydro.com Norsk Hydro Annual Report 2022 on European Single Electronic Format (ESEF) Norsk Hydro Annual Report 2022 (English)Norsk Hydro...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Årsrapport for 2022 og European Single Electronic Format (ESEF)
February 17, 2023 02:10 ET | Norsk Hydro
Vedlagt denne meldingen og publisert på www.hydro.com: Norsk Hydro Årsrapport European Single Electronic Format (ESEF)Norsk Hydro Årsrapport 2022 (norsk)Norsk Hydro Remuneration report (norsk) ...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Unique position in a new reality
February 14, 2023 02:15 ET | Norsk Hydro
Hydro entered 2022 on the back of the strongest aluminium markets in decades following the aftermath of the Covid-19 pandemic. However, the year would soon be dominated by a devastating war in Europe,...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Unikt posisjonert i en ny virkelighet
February 14, 2023 02:15 ET | Norsk Hydro
Hydro gikk inn i 2022 godt hjulpet av det sterkeste aluminiummarkedet på årtier som følge av gjenåpningene etter koronapandemien. Men året skulle snart preges av krig på europeisk jord, energikrise,...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
February 14, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the share...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
February 14, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Key information related to proposed cash dividend
February 14, 2023 01:02 ET | Norsk Hydro
The Board of Directors of Norsk Hydro ASA have decided to propose to the General Meeting a dividend of NOK 5.65 per share on the basis of the company’s financial statements for the financial year...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Nøkkelinformasjon ved foreslått kontantutbytte
February 14, 2023 01:02 ET | Norsk Hydro
Styret i Norsk Hydro ASA har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte på NOK 5,65 per aksje, på grunnlag av selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2022. Utbyttebeløp: NOK 5,65 per...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: 2022 record results, Q4 down on lower prices
February 14, 2023 01:00 ET | Norsk Hydro
Hydro’s adjusted EBITDA for the fourth quarter of 2022 was NOK 7,184 million, compared with NOK 9,011 million for the same quarter last year, resulting in an Adjusted RoaCE of 22 percent for 2022....
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Rekordresultater i 2022, nedgang i fjerde kvartal grunnet lavere priser
February 14, 2023 01:00 ET | Norsk Hydro
Hydros justerte EBITDA var 7 184 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, mot 9 011 millioner kroner i samme kvartal i fjor, noe som ga en justert RoaCE på 22 prosent for 2022. Lavere all-in metall- og...