Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Tegningsperioden i Hydros offentlige tilbud for Alumetal er avsluttet
July 03, 2023 09:28 ET | Norsk Hydro
Over 97 prosent av aksjene har tegnet seg for salg i det offentlige tilbudet for Alumetal. Tegningsperioden ble avsluttet fredag 30. juni. Hydro vil nå gå videre med å kjøpe alle Alumetal-aksjene...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: New share capital registered
June 30, 2023 11:46 ET | Norsk Hydro
Reference is made to the stock exchange notice by Norsk Hydro ASA ("Hydro") on May 10, 2023 regarding inter alia the resolution by the annual general meeting of a share capital reduction by...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Ny aksjekapital registrert
June 30, 2023 11:46 ET | Norsk Hydro
Viser til børsmelding fra Norsk Hydro ASA («Hydro») 10. Mai 2023 angående bl.a. generalforsamlingens vedtak om kapitalnedsettelse gjennom sletting av egne aksjer og innløsning og sletting av aksjer...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Hydro increases price in tender offer for Alumetal to PLN 82.00 per share
June 22, 2023 12:31 ET | Norsk Hydro
Hydro is raising the price again in its ongoing tender offer for 100 percent of Polish recycler Alumetal to PLN 82.00 per share. The higher price will be valid until the end of the subscription period...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Hydro øker prisen i tilbudsprosessen for Alumetal til PLN 82,00 per aksje
June 22, 2023 12:31 ET | Norsk Hydro
Hydro øker tilbudsprisen igjen i den pågående tilbudsprosessen for 100 prosent av aksjene i det polske selskapet Alumetal til PLN 82,00 per aksje. Den økte prisen vil være gjeldende til utløpet av...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Invitation to Hydro's second quarter results 2023
June 21, 2023 03:00 ET | Norsk Hydro
Hydro's second quarter results 2023 will be released at 07:00 CEST (01:00 EDT, 06:00 BST, 05:00 UTC/GMT) on Friday, July 21, 2023. The quarterly report and presentation will be available...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Presentasjon av Hydros resultat for andre kvartal 2023
June 21, 2023 03:00 ET | Norsk Hydro
Hydros resultat for andre kvartal 2023 blir offentliggjort 21. juli 2023 kl. 07.00 CEST (01.00 EDT, 06.00 BST, 05.00 UTC/GMT). Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir tilgjengelig...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Hydro moves closer to completion of acquiring Alumetal
June 15, 2023 14:11 ET | Norsk Hydro
The main condition of the ongoing tender offer for 100 percent of the shares in Alumetal has been fulfilled, as the existing shareholders have subscribed for the sale of at least 50 percent of the...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Hydro nærmere gjennomføring av oppkjøpet av Alumetal
June 15, 2023 14:11 ET | Norsk Hydro
Forbeholdet om tegning for salg av aksjer fra minimum 50 prosent av eksisterende aksjonærer i den pågående tilbudsprosessen for 100 prosent av aksjene i Alumetal er oppfylt. Kl 16:30 (CET) torsdag 15....
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Hydro temporarily increases price in tender offer for Alumetal
June 08, 2023 14:06 ET | Norsk Hydro
Hydro is temporarily raising the price in its ongoing tender offer for 100 percent of Alumetal shares to PLN 82.00 per share. The higher price will be valid until June 15 this year. Hydro is...