Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Delvis tilbakeføring av restruktureringkostnader avsatt i foreløpig regnskap for 1999
March 20, 2000 05:22 ET | Norsk Hydro
Som tidligere annonsert, vil Norsk Hydro redusere den årlige produksjonen av nitratgjødsel med vel en million tonn, eller omlag 20 prosent av Hydros kapasitet for denne type gjødsel. Reduksjonen vil...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Hydro selger sin andel i Autoplastics AB
March 13, 2000 05:59 ET | Norsk Hydro
Sapa AB og Hydro Automotive Structures er blitt enige om at Sapa kjøper Hydros 40% andel i Autoplastics AB. Sapa eier i dag allerede de øvrige 60% i Autoplastics AB. For Hydro representerer avtalen...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Nutreco to acquire Hydro Seafood
March 13, 2000 02:54 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro ASA - the Norwegian oil, energy, metals and fertilizer group - has entered into final and exclusive negotiations with the Dutch company Nutreco Holding N.V. to sell its salmon production...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
HYDRO SEAFOOD OVERTAS AV NUTRECO
March 13, 2000 02:51 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro ASA er nå i avsluttende forhandlinger med det nederlandske selskapet Nutreco Holding N.V. med sikte på at Nutreco skal overta Hydros lakseoppdrett og distribusjonssystem for laks som er...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
NHY - Generalforsamling og notering ex utbytte
March 09, 2000 07:34 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro ASA avholder ordinær Generalforsamling 26. April kl 16.30 i Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgt. 30, Oslo. Aksjen noteres ex utbytte 27. April på Oslo Børs....
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Hydro plans fertilizer closures
March 07, 2000 08:00 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro, the Norwegian oil & energy, lights metals and agri group, announced on December 17, 1999 that it during the first half of 2000 will scale down its European fertilizer activity and close 1...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Hydro foreslår fabrikknedleggelser i Storbritannia, Sverige og Frankrike
March 07, 2000 08:00 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro annonserte 17 desember 1999 at selskapets i løpet av første halvår 2000 vil trappe ned sin europeiske gjødselvirksomhet gjennom nedleggelse av en million tonn årlig kapasitet for...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Aluwheel overtar Hydro Aluminium Fundo.
February 28, 2000 08:44 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro og Aluminium Wheel Company WLL (Aluwheel), Bahrain, har inngått en avtale om Aluwheels overtakelse av Hydros felgprodusent Hydro Aluminium Fundo i Høyanger. Avtalen er forventet å bli...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
OPPKJØP WELLS ALUMINUM CORP
February 24, 2000 04:02 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro har gjennomført oppkjøpet av Wells Aluminum Corporation, et ledende selskap innen amerikansk pressverkindustri. Kjøpesum er 58 millioner dollar, ca. 464 millioner kroner, for alle aksjer i...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Uk portfolie up for sale
February 14, 2000 04:38 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro, the oil and energy, light metals and fertilizer company, decided today to offer its intereste on the British continental shelf for sale. Hydro’s portfolio includes interests in the three...