Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Martine Rambøl Hagen ny leder av Investor Relations i Hydro
March 24, 2023 11:30 ET | Norsk Hydro
Martine Rambøl Hagen er tilsatt som leder av Investor Relations i Norsk Hydro ASA med virkning fra 1. mai 2023. Hun vil ha ansvaret for Hydros kontakt med investorer og finansmarkeder. Rambøl...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
March 14, 2023 03:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the share...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
March 14, 2023 03:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Primary insiders have been allocated shares under the Long Term Incentive program
March 10, 2023 09:00 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro ASA has a share-based Long-Term Incentive program ("LTI") in the form of a maximum remuneration of 30 percent of the annual base salary, dependent on two equally weighted performance...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Primærinnsidere har blitt tildelt aksjer igjennom langtidsinsentivprogrammet
March 10, 2023 09:00 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro ASA har et aksjebasert langtidsinsentivprogram ("LTI") i form av en maksimal godtgjørelse på 30 prosent av den årlige grunnlønnen, avhengig av to like vektede resultatmål for konsernsjefen...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
March 07, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the share...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
March 07, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
February 28, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the share...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
February 28, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
February 21, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the...