Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
January 10, 2024 02:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 22. september 2023Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
January 10, 2024 02:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buyback program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 22, 2023End date of the share...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
January 03, 2024 02:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 22. september 2023Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
January 03, 2024 02:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buyback program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 22, 2023End date of the share...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
December 27, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 22. september 2023Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
December 27, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buyback program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 22, 2023End date of the share...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Nedskrivninger påvirker Hydros resultat for fjerde kvartal
December 21, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Utfordrende markedsforhold for alumina og usikkerhet knyttet til australske kraftpriser gjør at Norsk Hydro ASA vil rapportere samlede nedskrivninger på om lag NOK 5,9 milliarder i resultatet for...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Impairments affect Hydro’s fourth quarter results
December 21, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Faced with challenging alumina market conditions and Australian power price insecurity, Norsk Hydro ASA will report total impairment losses of approximately NOK 5.9 billion in its fourth quarter...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
December 20, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 22. september 2023Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
December 20, 2023 02:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buyback program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 22, 2023End date of the share...