Udstedelse af RSU pr
Udstedelse af RSU program
May 18, 2024 05:34 ET | ORPHAZYME A/S
I overensstemmelse med bemyndigelsen fra generalforsamlingen den 18. april 2024 har bestyrelsen i dag indført et incitamentsprogram for selskabets bestyrelse. Incitamentetprogrammet er designet og...
logo.png
Periodemeddelelse Første Kvartal 2024
May 14, 2024 04:55 ET | ORPHAZYME A/S
Selskabet har opnået følgende resultat for første kvartal 2024: EBIT: negativt DKK 0.9 mio. De strategiske partnerskaber har bidraget med en indtægt på DKK 0.6 mio.Egenkapital ultimo marts 2024: DKK...
logo.png
Referat Fra Ordinær Generalforsamling Den 18. April 2024 Kl. 15:00
April 18, 2024 09:39 ET | ORPHAZYME A/S
Orphazyme A/S har afholdt ordinær generalforsamling den 18. april 2024 kl. 15:00 på selskabets adresse hos Visionhouse, Lyskær 8A, 2730 Herlev med følgende dagsorden: Bestyrelsens beretning om...
logo.png
Indkaldelse Til Ordinær Generalforsamling Den 18. April 2024 Kl. 15:00
March 27, 2024 09:20 ET | ORPHAZYME A/S
I henhold til vedtægternes pkt. 4.5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i              Orphazyme A/S til afholdelse den 18. april 2024 kl. 15:00 på selskabets adresse hos Visionhouse,...
logo.png
Årsregnskab 2023 – Et begivenhedsrigt år for selskabet
March 27, 2024 08:50 ET | ORPHAZYME A/S
2023 var et begivenhedsrigt år for selskabet, hvor den primære fokus i første halvår bestod i at overlevere driften af den tidligere aktivitet til Zevra samt at forlige den anlagte retssag i USA. I...
logo.png
Foreløbige tal for 2023 og finansielle forventninger til 2024
March 25, 2024 11:04 ET | ORPHAZYME A/S
Revisionen af selskabets årsrapport for 2023 er ikke afsluttet. Årsrapporten offentliggøres på onsdag den 27. marts 2024 i henhold til selskabets finanskalender. Selskabet har opnået følgende...
Opdateret finanskale
Opdateret finanskalender 2024
March 08, 2024 13:54 ET | ORPHAZYME A/S
Selskabet opdaterer hermed den finansielle kalender i forbindelse med offentliggørelsen af selskabets årsrapport for 2023 og generalforsamling, som udskydes til henholdsvis onsdag den 27. marts 2024...
Strategisk medejersk
Strategisk medejerskab i biotekselskabet CombiGene AB
February 21, 2024 05:23 ET | ORPHAZYME A/S
Selskabet meddelte den 10. januar 2024 (Selskabsmeddelelse 1/2024), at man igennem 2023 havde holdt en række møder med forskellige selskaber med henblik på at foretage værdiskabende investeringer i...
US Security Class ac
US Security Class action forlig afsluttet
February 09, 2024 02:34 ET | ORPHAZYME A/S
Selskabet meddelte den 14 oktober 2023 (Selskabsmeddelelse 14/2023), at man havde indgået et forlig med sagsøgerkredsen i US-Class action sagen på et samlet beløb på USD 2,5 mio., hvoraf selskabets...
Business update
Business update
January 10, 2024 10:18 ET | ORPHAZYME A/S
Selskabet har som tidligere kommunikeret i selskabsmeddelelse 20/2023 arbejdet efter to hovedspor i 2023 sideløbende med, at der er gennemført en generel omkostningstilpasning og oprydning i...