Delisting of Peab Industri
January 30, 2009 07:00 ET | Peab Industri AB
Delisting of Peab Industri On 19 December 2008 Peab AB published that Peab within the framework of its public offer had possession of over 90 per cent of the capital and votes in Peab Industri and...
Avnotering av Peab Industri
January 30, 2009 07:00 ET | Peab Industri AB
Avnotering av Peab Industri Peab AB offentliggjorde den 19 december 2008 att Peab inom ramen för sitt offentliga uppköpserbjudande erhållit över 90 procent av kapital och röster i Peab Industri samt...
Peab Industri applies for unlisting and determines a new final day for converting
December 29, 2008 10:00 ET | Peab Industri AB
Peab Industri applies for unlisting and determines a new final day for converting Peab AB (publ) (”Peab”) published 19 December 2008 that Peab had received 94,1 percent of the shares in Peab Industri...
Peab Industri ansöker om avnotering och fastställer ny slutdag för konvertering
December 29, 2008 10:00 ET | Peab Industri AB
Peab Industri ansöker om avnotering och fastställer ny slutdag för konvertering Peab AB (publ) (”Peab”) offentliggjorde den 19 december 2008 att Peab hade mottagit accepter motsvarande 94,1 procent...
Uttalande från styrelsen för Peab Industri AB om Peab ABs bud
November 24, 2008 02:50 ET | Peab Industri AB
Uttalande från styrelsen för Peab Industri AB om Peab ABs bud Peab AB (publ) (”Peab”) har genom pressmeddelande av den 10 november 2008 offentliggjort ett erbjudande att förvärva samtliga aktier och...
Statement from the Board of Peab Industri AB regarding Peab AB's offer
November 24, 2008 02:50 ET | Peab Industri AB
Statement from the Board of Peab Industri AB regarding Peab AB's offer Peab AB (publ) (”Peab”) has in a press release dated November 10, 2008, announced an offer to acquire all shares and...
Ny tidpunkt för styrelsens uttalande avseende Peabs offentliga erbjudande
November 21, 2008 03:30 ET | Peab Industri AB
Ny tidpunkt för styrelsens uttalande avseende Peabs offentliga erbjudande Enligt pressmeddelande av den 10 november har bolagsstämman i Peab AB (publ) (”Peab”) lämnat ett offentligt erbjudande till...
New day for the Board of Directors' statement regarding Peab's public offer
November 21, 2008 03:30 ET | Peab Industri AB
New day for the Board of Directors' statement regarding Peab's public offer Pursuant to a Press-release dated 10 November, the Extra General Meeting in Peab AB (publ) (”Peab”) has made a public offer...
Peab Industri´s interim report January - September 2008: Continued strong growth
November 17, 2008 08:00 ET | Peab Industri AB
Peab Industri´s interim report January - September 2008: Continued strong growth Third quarter 2008: • Net sales increased by 19 per cent to SEK 2,520 million (2,111) • Operating profit (EBIT)...
Peab Industris delårsrapport januari - september 2008: Fortsatt stark tillväxt
November 17, 2008 08:00 ET | Peab Industri AB
Peab Industris delårsrapport januari - september 2008: Fortsatt stark tillväxt Tredje kvartalet 2008: • Nettoomsättningen ökade med 19 % till 2 520 Mkr (2 111) • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 5...