Beslut av Solidium O
Beslut av Solidium Oy:s aktieägare om kapitalåterbäring
November 24, 2022 02:15 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt den 23 november 2022 att göra en kapitalåterbetalning till den finska staten bestående av teckningsrätten till 8 970 000 Fortum Abp:s nya aktier...
Solidium Oy:n osakke
Solidium Oy:n osakkeenomistajan päätös pääoman palautuksesta
November 24, 2022 02:15 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio päätti 23.11.2022 jakaa pääoman palautuksena Suomen valtiolle merkintäoikeudet 8 970 000 Fortum Oyj:n uuteen osakkeeseen, yhteensä noin 133 miljoonaa...
Resolution of the so
Resolution of the sole shareholder of Solidium Oy on capital repayment
November 24, 2022 02:15 ET | Solidium Oy
The State of Finland, being the sole shareholder of Solidium Oy, has on 23 November 2022 resolved that Solidium will transfer its right to subscribe 8,970,000 new shares in Fortum Corporation worth...
Beslut av Solidium O
Beslut av Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma: Jouko Karvinen som ordförande
October 28, 2022 06:01 ET | Solidium Oy
Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 28.10.2022. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2021-30.6.2022 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören...
Solidium Oy:n varsin
Solidium Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset: Jouko Karvinen Solidiumin puheenjohtajaksi
October 28, 2022 06:01 ET | Solidium Oy
Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.10.2022. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2021–30.6.2022 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle....
Resolutions of the A
Resolutions of the Annual General Meeting of Solidium Oy: Jouko Karvinen as Chair
October 28, 2022 06:01 ET | Solidium Oy
Solidium’s Annual General Meeting was held in Helsinki on 28 October 2022. The Annual General Meeting adopted the company’s financial statements for the financial year 1 July 2021–30 June 2022 and...
Solidium Oy:s bokslu
Solidium Oy:s bokslut ock halvårsöversikt 1.1–30.6.2022
September 09, 2022 03:49 ET | Solidium Oy
Räkenskapsperioden 1.7.2021-30.6.2022 •             Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -8,8 procent under räkenskapsperioden och substansvärdet sjönk från 8 761 miljoner euro till 7 246...
Solidium Oy:n tilinp
Solidium Oy:n tilinpäätös ja puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022
September 09, 2022 03:49 ET | Solidium Oy
Tilikausi 1.7.2021–30.6.2022 •             Tilikaudella osakeomistusten tuotto oli -8,8 prosenttia ja yhtiön substanssiarvo laski 8 761 miljoonasta 7 246 miljoonaan euroon •             Solidiumin...
Solidium Oy’s financ
Solidium Oy’s financial statements and half-year report 1 January – 30 June 2022
September 09, 2022 03:49 ET | Solidium Oy
Financial year 1 July 2021–30 June 2022 •             The return on equity holdings was -8.8 per cent in the financial year and the net asset value decreased from EUR 8,761 million to EUR 7,246...
SOLIDIUMIN KAUTTA VA
SOLIDIUMIN KAUTTA VALTION SILTARAHOITUS FORTUMILLE
September 06, 2022 03:00 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio on 6.9.2022 päättänyt järjestää valtion enemmistöomisteiselle Fortum Oyj:lle siltarahoituksen Solidium Oy:n kautta. Solidium ja Fortum ovat tänään...