SOLIDIUM HAR INGÅTT
SOLIDIUM HAR INGÅTT ETT BINDANDE KÖPEAVTAL BETRÄFFANDE TIETOEVRY AKTIER
December 20, 2019 06:54 ET | Solidium Oy
20.12.2019 Solidium har idag avtalat om att förvärva 4 442 500 aktier i TietoEVRY från bolagets största ägare Fonder rådgivna av Apax Partners LLP, via bolaget Lyngen Holdco S.A.R.L. (“Apax”)....
SOLIDIUM ON SOLMINUT
SOLIDIUM ON SOLMINUT SITOVAN KAUPPASOPIMUKSEN TIETOEVRY:N OSAKKEISTA
December 20, 2019 06:54 ET | Solidium Oy
20.12.2019 Solidium on tänään tehnyt sitovan sopimuksen ostaa 4 442 500 TietoEVRY:n osaketta yhtiön suurimmalta osakkeenomistajalta eli Apax Partners LLP:n hallinnoimilta rahastoilta, toimien...
SOLIDIUM HAS ENTERED
SOLIDIUM HAS ENTERED INTO A BINDING SHARE SALE AND PURCHASE AGREEMENT OF TIETOEVRY SHARES
December 20, 2019 06:54 ET | Solidium Oy
20.12.2019 Solidium has today agreed to purchase 4,442,500 TietoEVRY shares from the company’s largest shareholder Funds advised by Apax Partners LLP, acting through the company Lyngen Holdco...
BESLUT AV SOLIDIUM O
BESLUT AV SOLIDIUM OY:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
November 06, 2019 09:06 ET | Solidium Oy
Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 6.11.2019. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2018-30.6.2019 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören...
SOLIDIUM OY:N VARSIN
SOLIDIUM OY:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
November 06, 2019 09:06 ET | Solidium Oy
Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 6.11.2019. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2018-30.6.2019 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle....
RESOLUTIONS OF THE E
RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SOLIDIUM OY
November 06, 2019 09:06 ET | Solidium Oy
Solidium’s Annual General Meeting was held in Helsinki on 6 November 2019. The Annual General Meeting adopted the company’s financial statements for the financial year 1 July 2018–30 June 2019 and...
SOLIDIUM GENOMFÖRDE
SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIER I KEMIRA OYJ
October 25, 2019 02:00 ET | Solidium Oy
25.10.2019 DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE...
SOLIDIUM TOTEUTTI ON
SOLIDIUM TOTEUTTI ONNISTUNEESTI KEMIRA OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNNIN
October 25, 2019 02:00 ET | Solidium Oy
25.10.2019 TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI...
SUCCESSFUL PLACEMENT
SUCCESSFUL PLACEMENT BY SOLIDIUM OF KEMIRA OYJ SHARES
October 25, 2019 02:00 ET | Solidium Oy
25 October 2019 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED...
SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ
SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ KEMIRA OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNNIN
October 24, 2019 11:31 ET | Solidium Oy
24.10.2019 TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI...