BESLUT AV SOLIDIUM O
BESLUT AV SOLIDIUM OY:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA
March 21, 2019 09:00 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 21 mars 2019. Bolagsstämman beslöt att göra en kapitalåterbetalning till bolagets aktieägere, finska staten, bestående av aktier i Kemira Oyj,...
SOLIDIUM OY:N YLIMÄÄ
SOLIDIUM OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
March 21, 2019 09:00 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21.3.2019. Yhtiökokous päätti jakaa pääoman palautuksena yhteensä 60 miljoonan euron arvosta Kemira Oyj:n, Outokumpu Oyj:n ja SSAB AB:n B-...
Solidium placerar i
Solidium placerar i Nokian Renkaat Abp
March 19, 2019 02:30 ET | Solidium Oy
Solidium Oy har förvärvat 5,1 procent av aktierna i Nokian Renkaat Abp för cirka 205 miljoner euro med en köpeskilling på 29,3 euro per aktie. Aktierna har förvärvats på marknaden under de senaste...
Solidium sijoittaa N
Solidium sijoittaa Nokian Renkaat Oyj:öön
March 19, 2019 02:30 ET | Solidium Oy
Solidium Oy on hankkinut 5,1 prosenttia Nokian Renkaat Oyj:n osakkeista noin 205 miljoonalla eurolla osakekohtaisen hankintahinnan ollessa 29,3 euroa. Osakkeet on hankittu markkinoilta viime...
Solidium invests in
Solidium invests in Nokian Tyres
March 19, 2019 02:30 ET | Solidium Oy
Solidium Oy has acquired 5.1 per cent of the shares in Nokian Tyres for approximately EUR 205 million, price per share EUR 29.3. The shares have been acquired from the market over the last few months....
RESOLUTIONS OF THE E
RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SOLIDIUM OY
March 13, 2019 08:00 ET | Solidium Oy
The Extraordinary General Meeting of Solidium Oy was held in Helsinki on 13 March 2019 and elected Director General, Ownership steering department Kimmo Viertola as a new member of the Board. State...
BESLUT AV SOLIDIUM O
BESLUT AV SOLIDIUM OY:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA
March 13, 2019 08:00 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 13 mars 2019 och valde chefen för ägarstyrningsavdelningen Kimmo Viertola till ny styrelsemedlem. Statssekreterare Paula Lehtomäki hade...
SOLIDIUM OY:N YLIMÄÄ
SOLIDIUM OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖS
March 13, 2019 08:00 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 13.3.2019. Kokouksessa valittiin hallituksen jäseneksi Kimmo Viertola, joka toimii valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston...
SOLIDIUM OY:N YLIMÄÄ
SOLIDIUM OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
January 31, 2019 08:00 ET | Solidium Oy
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.1.2019. Yhtiökokous päätti jakaa pääoman palautuksena 15 miljoonan euron arvosta Kemira Oyj:n...
Resolutions of the E
Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Solidium Oy
January 31, 2019 08:00 ET | Solidium Oy
Resolutions of the Extraordinary General Meeting The Extraordinary General Meeting of Solidium Oy was held in Helsinki on 31 January 2019. The Extraordinary General Meeting resolved that Solidium...