SUCCESSFUL PLACEMENT BY SOLIDIUM OF SAMPO A-SHARES
March 13, 2018 03:02 ET | Solidium
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW ...
Solidium placerar i Nokia Abp
March 13, 2018 03:01 ET | Solidium
Solidium Oy har förvärvat 3,3 procent av aktierna i Nokia Abp för cirka 844 miljoner euro. Aktierna har förvärvats på marknaden under början av detta år. Nokia utgör efter aktieförvärven cirka 11...
Solidium invests in Nokia Corporation
March 13, 2018 03:01 ET | Solidium
Solidium Oy has acquired 3.3 per cent of the shares in Nokia Corporation for approximately EUR 844 million. The shares have been acquired from the market during the beginning of the year. Following...
Solidium sijoittaa Nokia Oyj:öön
March 13, 2018 03:01 ET | Solidium
Solidium Oy on hankkinut 3,3 prosenttia Nokia Oyj:n osakkeista noin 844 miljoonalla eurolla. Osakkeet on hankittu markkinoilta alkuvuoden aikana. Nokia muodostaa hankintojen jälkeen noin 11 prosenttia...
SOLIDIUM LAUNCHES ACCELERATED BOOKBUILT OFFERING OF SAMPO A-SHARES
March 12, 2018 12:35 ET | Solidium
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW ...
SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV A-AKTIER I SAMPO
March 12, 2018 12:35 ET | Solidium
DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA...
SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ SAMPO OYJ:N A-OSAKKEIDEN MYYNNIN
March 12, 2018 12:35 ET | Solidium
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN...
Solidium Oy's half-year report for July-December 2017:
February 12, 2018 03:01 ET | Solidium
Solidium's return on equity holdings was 4.0% for the six-month period and 12.9% for the full calendar year 2017Solidium's net asset value decreased by EUR 39 million due to the profit distribution...
Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7.-31.12.2017:
February 12, 2018 03:01 ET | Solidium
Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 4,0 procent under rapportperioden och 12,9 procent under kalenderåret 2017Solidiums substansvärde minskade med 39 miljoner euro under halvårsperioden pga....
Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.7.-31.12.2017
February 12, 2018 03:01 ET | Solidium
Osakeomistusten tuotto katsauskaudella 1.7.-31.12.2017 oli 4,0 prosenttia ja kalenterivuonna 2017 12,9 prosenttiaSubstanssiarvo laski 307 miljoonan euron voitonjaon takia katsauskauden aikana 39...