BESLUT AV SOLIDIUM O
BESLUT AV SOLIDIUM OY:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA
January 31, 2019 08:00 ET | Solidium Oy
Beslut av Solidium Oy:s extra bolagsstämma Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 31 januari 2019. Bolagsstämman beslöt att göra en kapitalåterbetalning till bolagets...
Solidium Oy:s halvår
Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7–31.12.2018:
January 28, 2019 02:30 ET | Solidium Oy
Avkastningsutvecklingen på aktieinnehaven vände nedåt under andra halvåret Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -16,9 procent under rapportperioden 1.7. – 31.12.2018 och -13,1 procent under...
Solidium Oy:n puoliv
Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.7.–31.12.2018:
January 28, 2019 02:30 ET | Solidium Oy
Osakeomistusten tuottokehitys kääntyi laskuun vuoden toisella puoliskolla. Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella 1.7.-31.12.2018 oli -16,9 prosenttia ja kalenterivuonna 2018 -13,1...
Solidium Oy’s half-y
Solidium Oy’s half-year report for July-December 2018:
January 28, 2019 02:30 ET | Solidium Oy
The return on equity holdings started to decline in the second half of the year. Solidium’s return on equity holdings was -16.9% for the six-month period and -13.1% for the full calendar year...
Solidium Oy:s bokslu
Solidium Oy:s bokslut och halvårsöversikt 1.1–30.6.2018:
September 13, 2018 02:30 ET | Solidium Oy
Räkenskapsperioden 1.7.2017–30.6.2018 Avkastningen på aktieinnehaven var 8,8 procent under räkenskapsperiodenSolidiums resultat var 350 miljoner euroSolidiums substansvärde ökade med 384 miljoner...
Solidium Oy:n tilinp
Solidium Oy:n tilinpäätös ja puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018:
September 13, 2018 02:30 ET | Solidium Oy
Tilikausi 1.7.2017–30.6.2018 Tilikaudella osakeomistusten tuotto oli 8,8 prosenttiaSolidiumin tilikauden tulos oli 350 miljoonaa euroaSolidiumin substanssiarvo nousi tilikauden aikana 384...
Solidium Oy’s financ
Solidium Oy’s financial statements and half-year report 1 January –30 June 2018:
September 13, 2018 02:30 ET | Solidium Oy
Financial year 1 July 2017–30 June 2018 The return on equity holdings was 8.8 per cent in the financial yearSolidium’s result for the financial year was EUR 350 millionSolidium’s net asset value...
SOLIDIUM GENOMFÖRDE
SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV R-AKTIER I STORA ENSO
June 12, 2018 02:00 ET | Solidium Oy
DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA...
SOLIDIUM TOTEUTTI ON
SOLIDIUM TOTEUTTI ONNISTUNEESTI STORA ENSO OYJ:N R-OSAKKEIDEN MYYNNIN
June 12, 2018 02:00 ET | Solidium Oy
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN...
SUCCESSFUL PLACEMENT
SUCCESSFUL PLACEMENT BY SOLIDIUM OF STORA ENSO R-SHARES
June 12, 2018 02:00 ET | Solidium Oy
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE...