SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ TELIA COMPANY:N OSAKKEIDEN MYYNNIN
February 07, 2018 12:12 ET | Solidium
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN...
SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIER I SSAB
February 01, 2018 02:00 ET | Solidium
1.2.2018 DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE...
SOLIDIUM TOTEUTTI ONNISTUNEESTI SSAB AB:N OSAKKEIDEN MYYNNIN
February 01, 2018 02:00 ET | Solidium
1.2.2018 TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI...
SUCCESSFUL PLACEMENT BY SOLIDIUM OF SSAB SHARES
February 01, 2018 02:00 ET | Solidium
1 February 2018 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED...
SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV AKTIER I SSAB
January 31, 2018 11:31 ET | Solidium
DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA...
SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ SSAB:N OSAKKEIDEN MYYNNIN
January 31, 2018 11:31 ET | Solidium
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN...
SOLIDIUM LAUNCHES ACCELERATED BOOKBUILT OFFERING OF SSAB SHARES
January 31, 2018 11:31 ET | Solidium
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE...
Solidium Oy's half-year report 1 January - 30 June 2017 and financial statements
September 26, 2017 02:31 ET | Solidium
Six-month period of 1 January-30 June 2017 The return of Solidium's holdings in the review period was 8.5 per cent Solidium acquired 3 per cent of Konecranes for a purchase price of EUR 93...
Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017 ja tilinpäätös
September 26, 2017 02:31 ET | Solidium
Kuuden kuukauden jakso 1.1.-30.6.2017 Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella oli 8,5 prosenttia Solidium hankki 3 prosentin omistusosuuden 93 miljoonalla eurolla Konecranesissa Solidium...
Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.1-30.6.2017 och bokslut
September 26, 2017 02:31 ET | Solidium
Halvårsperioden 1.1-30.6.2017 Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 8,5 procent under rapportperioden Solidium förvärvade en ägarandel på 3 procent för 93 miljoner euro i Konecranes Solidium...