Solidium Oy:s halvår
Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7–31.12.2021
January 20, 2022 03:42 ET | Solidium Oy
Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 7,9 procent under rapportperioden 1.7. – 31.12.2021 och 33,5 procent under kalenderåret 2021Solidiums substansvärde minskade under halvårsperioden med 0,4...
Solidium’s CEO to ch
Solidium’s CEO to change
January 18, 2022 08:01 ET | Solidium Oy
Solidium’s CEO, Antti Mäkinen, will leave his position as the CEO of Solidium on 31st May 2022. Mäkinen, 60, has acted as CEO of the company since year 2017. “The past five years have been...
Solidiumin toimitusj
Solidiumin toimitusjohtaja vaihtuu
January 18, 2022 08:01 ET | Solidium Oy
Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen jättää yhtiön toimitusjohtajan tehtävät 31. toukokuuta 2022. Mäkinen, 60, on toiminut yhtiön johdossa vuodesta 2017 lähtien. ”Kuluneet viisi vuotta ovat...
Solidiums verkställa
Solidiums verkställande direktör avgår
January 18, 2022 08:01 ET | Solidium Oy
Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen lämnar sin post som VD den 31 maj 2022. Mäkinen, 60, har verkat i företagets ledning från och med år 2017. ”De senaste fem åren har varit givande och...
ANORA GROUP PLC SHAR
ANORA GROUP PLC SHARES TRANSFERRED TO SOLIDIUM OY
November 25, 2021 06:45 ET | Solidium Oy
On 25 November 2021, the State of Finland transferred all of its 13,097,481 Anora Group Plc shares, which correspond to 19.4 % of Anora’s share capital, to Solidium Oy. The transfer value of the Anora...
ANORA GROUP OYJ:N OS
ANORA GROUP OYJ:N OSAKKEET SIIRTYVÄT SOLIDIUM OY:LLE
November 25, 2021 06:45 ET | Solidium Oy
Suomen valtio siirsi tänään 25.11.2021 kaikki omistamansa 13 097 481 Anora Group Oyj:n osaketta, noin 19,4 prosenttia Anora Group Oyj:n osakekannasta, valtioneuvoston kansliasta Solidium Oy:n...
ANORA GROUP ABP:S AK
ANORA GROUP ABP:S AKTIER ÖVERLÄTS TILL SOLIDIUM OY
November 25, 2021 06:45 ET | Solidium Oy
Finska staten överlät den 25 november 2021 alla sina 13 097 481 aktier i Anora Group Abp, cirka 19,4 % av Anora Group Abp:s utestående aktier, till Solidium Oy. Aktiernas överlåtelsevärde var den...
BESLUT AV SOLIDIUM O
BESLUT AV SOLIDIUM OY:S AKTIEÄGARE OM KAPITALÅTERBÄRING
November 18, 2021 06:31 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt den 17 november 2021 att göra en kapitalåterbetalning på 500 miljoner euro till staten. Kapitalåterbäringen betalas den 19 november 2021 ur...
SOLIDIUM OY:N OSAKKE
SOLIDIUM OY:N OSAKKEENOMISTAJAN PÄÄTÖS PÄÄOMAN PALAUTUKSESTA
November 18, 2021 06:31 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio päätti 17.11.2021 jakaa pääoman palautuksena Suomen valtiolle 500 miljoonaa euroa. Pääoman palautus maksetaan vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta...
RESOLUTION OF THE SO
RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER OF SOLIDIUM OY ON CAPITAL REPAYMENT
November 18, 2021 06:31 ET | Solidium Oy
The State of Finland, being the sole shareholder of Solidium Oy, has on 17 November 2021 resolved that Solidium on 19 November 2021 will transfer EUR 500 million to the State as a capital repayment...