ANORA GROUP ABP:S AK
ANORA GROUP ABP:S AKTIER ÖVERLÄTS TILL SOLIDIUM OY
November 25, 2021 06:45 ET | Solidium Oy
Finska staten överlät den 25 november 2021 alla sina 13 097 481 aktier i Anora Group Abp, cirka 19,4 % av Anora Group Abp:s utestående aktier, till Solidium Oy. Aktiernas överlåtelsevärde var den...
ANORA GROUP PLC SHAR
ANORA GROUP PLC SHARES TRANSFERRED TO SOLIDIUM OY
November 25, 2021 06:45 ET | Solidium Oy
On 25 November 2021, the State of Finland transferred all of its 13,097,481 Anora Group Plc shares, which correspond to 19.4 % of Anora’s share capital, to Solidium Oy. The transfer value of the Anora...
BESLUT AV SOLIDIUM O
BESLUT AV SOLIDIUM OY:S AKTIEÄGARE OM KAPITALÅTERBÄRING
November 18, 2021 06:31 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt den 17 november 2021 att göra en kapitalåterbetalning på 500 miljoner euro till staten. Kapitalåterbäringen betalas den 19 november 2021 ur...
SOLIDIUM OY:N OSAKKE
SOLIDIUM OY:N OSAKKEENOMISTAJAN PÄÄTÖS PÄÄOMAN PALAUTUKSESTA
November 18, 2021 06:31 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio päätti 17.11.2021 jakaa pääoman palautuksena Suomen valtiolle 500 miljoonaa euroa. Pääoman palautus maksetaan vapaaseen omaan pääomaan kuuluvasta...
RESOLUTION OF THE SO
RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER OF SOLIDIUM OY ON CAPITAL REPAYMENT
November 18, 2021 06:31 ET | Solidium Oy
The State of Finland, being the sole shareholder of Solidium Oy, has on 17 November 2021 resolved that Solidium on 19 November 2021 will transfer EUR 500 million to the State as a capital repayment...
SOLIDIUM HAR AVYTTRA
SOLIDIUM HAR AVYTTRAT 11 MILJONER A-AKTIER I SAMPO OYJ
November 05, 2021 03:00 ET | Solidium Oy
DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA...
SOLIDIUM ON MYYNYT 1
SOLIDIUM ON MYYNYT 11 MILJOONAA SAMPO OYJ:N A-OSAKETTA
November 05, 2021 03:00 ET | Solidium Oy
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN...
11 MILLION SAMPO A-S
11 MILLION SAMPO A-SHARES SOLD BY SOLIDIUM
November 05, 2021 03:00 ET | Solidium Oy
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW ...
SOLIDIUM INLEDER FÖR
SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV A-AKTIER I SAMPO
November 04, 2021 13:00 ET | Solidium Oy
DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDEN ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA...
SOLIDIUM LAUNCHES AC
SOLIDIUM LAUNCHES ACCELERATED BOOKBUILT OFFERING OF SAMPO A-SHARES
November 04, 2021 13:00 ET | Solidium Oy
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW ...