BESLUT AV SOLIDIUM O
BESLUT AV SOLIDIUM OY:S AKTIEÄGARE OM KAPITALÅTERBÄRING
September 14, 2021 05:51 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt den 14 september 2021 att göra en kapitalåterbetalning bestående av alla Solidium Oy:s aktier i SSAB AB till ett värde på cirka 271 miljoner...
SOLIDIUM OY:N OSAKKE
SOLIDIUM OY:N OSAKKEENOMISTAJAN PÄÄTÖS PÄÄOMAN PALAUTUKSESTA
September 14, 2021 05:51 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio päätti 14.9.2021 siirtää pääoman palautuksena Suomen valtiolle kaikki Solidiumin omistamat SSAB AB:n osakkeet eli noin 271 miljoonan euron arvosta...
Solidium Oy:s bokslu
Solidium Oy:s bokslut ock halvårsöversikt 1.1–30.6.2021
September 02, 2021 03:43 ET | Solidium Oy
Räkenskapsperioden 1.7.2020-30.6.2021 Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var utmärkta 40,6 procent under räkenskapsperioden och substansvärdet ökade med 2 189 miljoner euro från 6 572...
Solidium Oy:n tilinp
Solidium Oy:n tilinpäätös ja puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021
September 02, 2021 03:43 ET | Solidium Oy
Tilikausi 1.7.2020–30.6.2021 Tilikaudella osakeomistusten tuotto oli erinomaiset 40,6 prosenttia ja yhtiön substanssiarvo kasvoi 6 572 miljoonasta 2 189 miljoonalla eurolla euroa 8 761 miljoonaan...
Solidium Oy’s financ
Solidium Oy’s financial statements and half-year report 1 January – 30 June 2021
September 02, 2021 03:43 ET | Solidium Oy
Financial year 1 July 2020–30 June 2021 The return on equity holdings was excellent 40.6 per cent in the financial year and the net asset value increased by EUR 2,189 million from EUR 6,572...
SOLIDIUMIN VUOSIKERT
SOLIDIUMIN VUOSIKERTOMUS 2020-2021 ON JULKAISTU
September 02, 2021 03:42 ET | Solidium Oy
Solidiumin vuosikertomus 2020-2021 on julkaistu 2.9.2021 klo 10.30 PDF-muodossa osoitteessa https://www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomus/. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen,...
SOLIDIUM ANNUAL REPO
SOLIDIUM ANNUAL REPORT 2020-2021 PUBLISHED
September 02, 2021 03:42 ET | Solidium Oy
Solidium’s Annual Report 2020-2021 has been published in PDF format in English at https://www.solidium.fi/en/publications-and-media/annual-report/ on September 2, 2021 at 10.30. Further...
SOLIDIUM STÖDER SAMG
SOLIDIUM STÖDER SAMGÅENDET MELLAN VALMET OCH NELES
July 02, 2021 02:01 ET | Solidium Oy
Solidium stöder det avtal som Valmet Oyj och Neles Oyj har idag publicerat om att gå samman genom en fusion. Arrangemanget förstärker båda bolagens ställning som ledande leverantörer av teknologi och...
SOLIDIUM SUPPORTS TH
SOLIDIUM SUPPORTS THE COMBINATION OF VALMET AND NELES
July 02, 2021 02:01 ET | Solidium Oy
Solidium supports the transaction announced today by Valmet Corporation and Neles Plc to combine the two companies through a merger. The merger supports both companies as leading suppliers of...
SOLIDIUM TUKEE VALME
SOLIDIUM TUKEE VALMETIN JA NELEKSEN YHDISTYMISTÄ
July 02, 2021 02:01 ET | Solidium Oy
Solidium tukee Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n tänään ilmoittamaa järjestelyä yhdistyä sulautumisella. Järjestely tukee molempien yhtiöiden asemaa johtavina prosessiteollisuuden laite- ja...