BESLUT AV SOLIDIUM O
BESLUT AV SOLIDIUM OY:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
November 30, 2020 07:32 ET | Solidium Oy
Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 30.11.2020. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2019-30.6.2020 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören...
RESOLUTIONS OF THE A
RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SOLIDIUM OY
November 30, 2020 07:32 ET | Solidium Oy
Solidium’s Annual General Meeting was held in Helsinki on 30 November 2020. The Annual General Meeting adopted the company’s financial statements for the financial year 1 July 2019–30 June 2020 and...
SOLIDIUM SUPPORTS TH
SOLIDIUM SUPPORTS THE COMBINATION OF KONECRANES AND CARGOTEC
October 01, 2020 02:05 ET | Solidium Oy
Solidium supports the transaction announced today by Konecranes Plc and Cargotec Corporation to combine the two companies through a merger. The combined company will become the leading global player...
SOLIDIUM TUKEE KONEC
SOLIDIUM TUKEE KONECRANESIN JA CARGOTECIN YHDISTYMISTÄ
October 01, 2020 02:05 ET | Solidium Oy
Solidium tukee Konecranes Oyj:n ja Cargotec Oyj:n tänään ilmoittamaa järjestelystä yhdistyä sulautumisella. Järjestelyn seurauksena yhdistyvästä yhtiöstä tulisi maailman johtava toimija...
SOLIDIUM STÖDER SAMG
SOLIDIUM STÖDER SAMGÅENDET MELLAN KONECRANES OCH CARGOTEC
October 01, 2020 02:05 ET | Solidium Oy
Solidium stöder det avtal som Konecranes och Cargotec idag har publicerat om att gå samman genom en fusion. Genom fusionen blir det sammanslagna bolaget världsledande i lyftutrustning för hamnar...
Solidium Annual Repo
Solidium Annual Report 2019-2020 Published
September 08, 2020 03:31 ET | Solidium Oy
SOLIDIUM ANNUAL REPORT 2019-2020 PUBLISHED Solidium’s Annual Report 2019-2020 has been published in PDF format in English at https://www.solidium.fi/en/publications-and-media/annual-report/ on...
SOLIDIUMIN VUOSIKERT
SOLIDIUMIN VUOSIKERTOMUS 2019-2020 ON JULKAISTU
September 08, 2020 03:31 ET | Solidium Oy
SOLIDIUMIN VUOSIKERTOMUS 2019-2020 ON JULKAISTU Solidiumin vuosikertomus 2019-2020 on julkaistu 8.9.2020 klo 10.30 PDF-muodossa...
Solidium Oy:s halvår
Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.1–30.6.2020 och bokslut
September 08, 2020 03:22 ET | Solidium Oy
Halvårsperioden 1.1.-30.6.2020 Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -7,0 procent under rapportperiodenMetso och Outotec fusionerades och Neles aktierna som uppstod som en följd av detta såldes...
Solidium Oy’s half-y
Solidium Oy’s half-year report 1 January–30 June 2020 and financial statements
September 08, 2020 03:22 ET | Solidium Oy
Six-month period 1 January–30 June 2020 The return of Solidium’s equity holdings in the review period was -7.0 per cent Metso and Outotec merged, and the stake in Neles was agreed to be sold to...
Solidium Oy:n puoliv
Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020 ja tilinpäätös
September 08, 2020 03:22 ET | Solidium Oy
Kuuden kuukauden jakso 1.1.–30.6.2020 Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella oli -7,0 prosenttiaMetso ja Outotec yhdistyivät, minkä yhteydessä syntyneen Neleksen osakkeet myytiin...