MING82 PRO - Key inf
MING82 PRO - Key information relating to full redemption of bond loan
September 05, 2022 08:49 ET | Sparebank 1 SMN
SpareBank 1 SMN will exercise its right to call MING82 PRO.The call has been approved by the Financial Supervisory Authority of Norway. Issuer: SpareBank 1 SMNISIN for bond loan: NO0010806904Original...
MING82 PRO - Nøkkeli
MING82 PRO - Nøkkelinformasjon ved innfrielse av hele obligasjonslånet
September 05, 2022 08:49 ET | Sparebank 1 SMN
SpareBank 1 SMN benytter retten til å innfri MING82 PRO. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen. Utsteder: SpareBank 1 SMNISIN for obligasjonslånet: NO0010806904Opprinnelig forfallsdato:...
SpareBank 1 SMN: MIN
SpareBank 1 SMN: MING80 PRO - Key information relating to full redemption of bond loan
May 27, 2022 05:11 ET | Sparebank 1 SMN
SpareBank 1 SMN will exercise its right to call MING80 PRO.The call has been approved by the Financial Supervisory Authority of Norway. Issuer: SpareBank 1 SMNISIN for bond loan: NO0010795917Original...
SpareBank 1 SMN: MIN
SpareBank 1 SMN: MING80 PRO - Nøkkelinformasjon ved innfrielse av hele obligasjonslånet
May 27, 2022 05:11 ET | Sparebank 1 SMN
SpareBank 1 SMN benytter retten til å innfri MING80 PRO. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen. Utsteder: SpareBank 1 SMNISIN for obligasjonslånet: NO0010795917Opprinnelig forfallsdato:...
SpareBank 1 SMN: Man
SpareBank 1 SMN: Mandatory notification of trade – SpareBank 1 SMN’s savings programme allocates equity certificates
May 12, 2022 02:00 ET | Sparebank 1 SMN
The equity certificates purchased by SpareBank 1 SMN on 6 and 9 May 2022 for use in the group’s savings programme for employees, have been distributed to the employees at a price of NOK 126.47 per...
SpareBank 1 SMN: Mel
SpareBank 1 SMN: Meldepliktig handel – Viderefordeling av egenkapitalbevis i spareprogram for ansatte
May 12, 2022 02:00 ET | Sparebank 1 SMN
Egenkapitalbevisene som SpareBank 1 SMN kjøpte 6. og 9. mai 2022 til bruk i bankens spareordning for ansatte, er viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp til kurs 126,47 kroner per...
SpareBank 1 SMN: Buy
SpareBank 1 SMN: Buy back of Tier 2: MING80 PRO og MING82 PRO
April 01, 2022 09:09 ET | Sparebank 1 SMN
SpareBank 1 SMN has bought back NOK 429 million in Tier 2 bond issue with ticker MING80 PRO (ISIN: NO0010795917) and NOK 65 million in Tier 2 bond issue with ticker MING82 PRO (ISIN: NO0010806904). ...
SpareBank 1 SMN: Til
SpareBank 1 SMN: Tilbakekjøp av ansvarlig obligasjonslån: MING80 PRO og MING82 PRO
April 01, 2022 09:09 ET | Sparebank 1 SMN
SpareBank 1 SMN har kjøpt tilbake NOK 429 millioner i ansvarlig obligasjonslån med ticker MING80 PRO (ISIN: NO0010795917) og NOK 65 millioner i ansvarlig obligasjonslån med ticker MING82 PRO (ISIN:...
MING -Trading for ow
MING -Trading for own account
February 17, 2022 09:38 ET | Sparebank 1 SMN
On February 17 SpareBank 1 SMN transferred 1,336 Equity Capital Certificates at a price of NOK 149.50 to employees in the banks subsidiaries as bonus. After this transaction the bank owns 606 ECC’s. ...
MING – Meldepliktig
MING – Meldepliktig handel egne bevis
February 17, 2022 09:38 ET | Sparebank 1 SMN
SpareBank 1 SMN har den 17. februar tildelt 1.336 egenkapitalbevis til kurs 149,50 i forbindelse med bonus for ansatte i bankens datterselskaper. Bankens beholdning av egne bevis etter denne...