TrustBuddy AB (publ)
TrustBuddy AB (publ) avnoteras till följd av konkurs
October 19, 2015 09:49 ET | TrustBuddy AB
För ytterligare information: Advokatfirman Lindahl kommer att ge mer information om utvecklingen i konkursen på www.lindahl.se/trustbuddy. Krav och underlag kan skickas till...
TrustBuddy AB (publ)
TrustBuddy AB (publ) delisted following bankruptcy
October 19, 2015 09:49 ET | TrustBuddy AB
For more information: Lindahl law firm will communicate on the development of the bankruptcy on www.lindahl.se/trustbuddy. Claims and documentation can be sent to trustbuddy@lindahl.se. Media...
TrustBuddy AB (publ)
TrustBuddy AB (publ) files for bankruptcy
October 19, 2015 04:48 ET | TrustBuddy AB
Further investigation has revealed that the situation is increasingly complex and it will not be possible to continue operations in any form. The Board of Directors concludes that the company is...
TrustBuddy AB lämnar
TrustBuddy AB lämnar in konkursansökan
October 19, 2015 04:48 ET | TrustBuddy AB
Vidare utredning har visat att situationen är ännu mer komplex och det kommer inte att vara möjligt att fortsätta att bedriva verksamheten i någon form. Styrelsen konstaterar att bolaget är på...
Pågående företrädese
Pågående företrädesemission i TrustBuddy AB (publ) avbruten – peer-to-peer-plattformen stängd efter misstänkta oegentligheter inom bolaget
October 12, 2015 02:00 ET | TrustBuddy AB
Simon Nathanson, styrelseordförande i TrustBuddy AB, kommenterar: - Vi är naturligtvis djupt besvikna över situationen. Med ny ledningsgrupp på plats hade TrustBuddy både plattform och kapacitet...
Ongoing rights issue
Ongoing rights issue in TrustBuddy AB (publ) suspended - peer-to-peer platform closed after suspected misconduct within the company
October 12, 2015 02:00 ET | TrustBuddy AB
Simon Nathanson, Chairman of the Board of TrustBuddy AB, comments: - We are of course very disappointed in the situation that has arisen. With the new management team in place, TrustBuddy had...
TrustBuddy publishes
TrustBuddy publishes prospectus and not previously disclosed financial information by reason of the upcoming rights issue
October 06, 2015 10:19 ET | TrustBuddy AB
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, JAPAN OR HONG KONG OR IN ANY JURISDICTION IN WHICH THE...
TrustBuddy offentlig
TrustBuddy offentliggör prospekt och ej tidigare offentliggjord finansiell information med anledning av den kommande företrädesemissionen
October 06, 2015 10:19 ET | TrustBuddy AB
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, JAPAN ELLER HONGKONG...
TrustBuddy AB: Aktie
TrustBuddy AB: Aktieägarna godkänner samtliga förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 18 september 2015
September 21, 2015 02:30 ET | TrustBuddy AB
Följande beslut fattades: Beslut om ändring av bolagsordningen. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslut om emission av...
TrustBuddy AB shareh
TrustBuddy AB shareholders approve all motions at Extraordinary General Meeting Held On 18 September 2015
September 21, 2015 02:30 ET | TrustBuddy AB
The following resolutions were adopted: Resolution on amendment of the articles of association. Resolution on new issue of shares with preferential rights for existing...