Terranet-Primary-Dark.png
Warrants of series TO6 were subscribed to approximately 63 percent and Terranet receives approximately SEK 6.3 million
December 13, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet AB ("Terranet" or the "Company") today announces the outcome of the exercise of warrants of series TO6. In total, 115,760,009 warrants of series TO6 were exercised, corresponding to...
Terranet-Primary-Dark.png
Teckningsoptioner av serie TO6 nyttjades till cirka 63 procent och Terranet tillförs cirka 6,3 MSEK
December 13, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6. Totalt nyttjades 115 760 009 teckningsoptioner av serie TO6, motsvarande cirka 63...
Autonomous Vehicles Market: Projected CAGR of 40.2%, Surging to US$7,245.4 Mn by 2030, According to Persistence Market Research
December 06, 2023 08:32 ET | Persistence Market Research
New York, Dec. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global autonomous vehicles market is set to experience significant growth, with a projected CAGR of 40.2%, reaching a value of US$7,245.4 million by...
Terranet-Primary-Dark.png
The last day of trading with the warrants of series TO6 in Terranet AB is today, December 6th, 2023
December 06, 2023 02:30 ET | Terranet
Today, December 6th, 2023, is the last day of trading with the warrants of series TO6 in Terranet AB (“Terranet” or “the Company”). The exercise period for the warrants of series TO6 runs up until...
Terranet-Primary-Dark.png
Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO6 i Terranet AB är idag, den 6 december 2023
December 06, 2023 02:30 ET | Terranet
Idag, den 6 december 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO6 i Terranet AB (”Terranet” eller "Bolaget"). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO6 pågår...
Terranet-Primary-Dark.png
TERRANET CONTINUES TO DEVELOP NEW TESTING METHODS WITH FUNDING FROM THE SWEDISH TRANSPORT ADMINISTRATION
December 04, 2023 02:30 ET | Terranet
Terranet has been awarded a grant of 614 000 SEK from the Swedish Transport Administration's Skyltfonden for a joint project with RISE’s test bed AstaZero. The project, which runs throughout all of...
Terranet-Primary-Dark.png
TERRANET FORTSÄTTER UTVECKLA NYA PROVMETODER MED MEDEL FRÅN TRAFIKVERKET  
December 04, 2023 02:30 ET | Terranet
Terranet har tilldelats ett anslag på 614 000 SEK från Trafikverkets skyltfond för ett gemensamt projekt tillsammans med RISE testbädd AstaZero. Projektet, som löper under 2024, syftar till att...
Terranet-Primary-Dark.png
The subscription price for exercise of warrants of series TO6 in Terranet AB has been set to SEK 0.054 per share of series B. The exercise period begins on Monday, November 27th, 2023.
November 24, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet AB (” Terranet” or the” Company”) issued 182 664 660 warrants of series TO6 in connection with the Company’s rights issue in the second quarter of 2023. Each warrant gives the right to...
Terranet-Primary-Dark.png
Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 i Terranet AB har fastställts till 0,054 SEK per aktie. Teckningsperioden inleds på måndag, den 27 november 2023.
November 24, 2023 02:00 ET | Terranet
Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) emitterade 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO6 i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2023. Varje teckningsoption ger rätt...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023
November 16, 2023 02:00 ET | Terranet
Väsentliga händelser under tredje kvartalet Terranet informerade om kommande demonstrationer av BlincVision i laboratoriemiljö under första kvartalet och på fordon i testmiljö under andra kvartalet...