Statkraft inviterer
Statkraft inviterer nye eiere til den rasktvoksende ladevirksomheten Mer
March 13, 2023 03:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, 13. mars 2023) Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, vurderer muligheter for å invitere inn nye eiere i det heleide ladeselskapet Mer, for å støtte selskapets ambisiøse...
Statkraft explores o
Statkraft explores opportunities for its fast-growing EV charging business Mer
March 13, 2023 03:00 ET | Statkraft AS
(Oslo, March 13 2023) Statkraft, Europe’s largest generator of renewable energy, has started to explore the opportunity to invite new shareholders into the ownership structure of its fully-owned...
Statkraft øker farte
Statkraft øker farten i fornybarsatsingen, reorganiserer konsernledelsen for å nå nye vekstmål
June 28, 2022 02:00 ET | Statkraft AS
Statkraft har oppdatert sin strategi fram mot 2030, med nye, mer ambisiøse vekstmål for fornybar energi. I strategien øker veksttakten for sol, landbasert vind og batterilagring fra 2,5-3 GW i 2025...
Statkraft accelerate
Statkraft accelerates renewable growth, reorganises Corporate Management to support new growth targets
June 28, 2022 02:00 ET | Statkraft AS
Statkraft has updated its growth strategy within renewable energy with new, more ambitious targets towards 2030. The strategy increases the annual growth rate for onshore wind, solar and battery...
Fredrik Nordin
Statkraft och Bee går samman för Mer elbilsladdning i Sverige
February 09, 2021 03:00 ET | Statkraft AS
Statkraft fortsätter att investera i elbilsladdning och ingår partnerskap med de regionala energibolagen som idag äger Bee Charging Solutions AB. Bee kommer att vara en del av företagets engagemang...
Fredrik Nordin
Mer blir ledende på elbillading i Sverige
February 09, 2021 03:00 ET | Statkraft AS
Statkraft inngår partnerskap med Bee Charging Solutions AB ved å kjøpe 51 prosent av selskapet. Kraftselskapene Öresundkraft, Jämtkraft og Tekniska Verken i Linköping forblir eiere av 49%. Statkraft...
Fredrik Nordin
Mer becomes a leading EV-charging operator in Sweden
February 09, 2021 03:00 ET | Statkraft AS
Statkraft enters into partnership with Bee Charging Solutions AB by acquiring 51 per cent of the company, while Öresundskraft, Jämtkraft and Tekniska Verken will keep 49 per cent. Together with...
ladestasjon
Statkraft styrker satsingen på elbillading - overtar Grønn Kontakt
December 19, 2019 08:30 ET | Statkraft AS
(Oslo, 19. desember 2019) Statkraft kjøper Agder Energis 47,5 prosent eierandel i elbilladeselskapet Grønn Kontakt og tar full kontroll over selskapet. Oppkjøpet styrker Grønn Kontakt i Norden, og...
charging station
Statkraft acquires Norwegian EV charging company Grønn Kontakt
December 19, 2019 08:30 ET | Statkraft AS
(Oslo, 19 December 2019) Statkraft has acquired Agder Energi’s 47.5 per cent ownership in the Norwegian electric vehicle charging company Grønn Kontakt, and takes full control of the company. The...