Solidiumin puolivuos
Solidiumin puolivuosikatsaus 1.7.-31.12.2023: Osakeomistusten kokonaistuotto laski 4,9 prosenttia, Solidium tuloutti valtiolle noin 342 miljoonaa euroa voitonjakoa
January 23, 2024 03:49 ET | Solidium Oy
Omistusyhtiöiden määrä kasvoi kolmeentoista, kun Mandatum eriytettiin Sampo-konsernista. Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella 1.7.–31.12.2023 oli -4,9 prosenttia....
Solidium’s half-year
Solidium’s half-year review 1.7.-31.12.2023: The return on equity holdings decreased 4.9 per cent, Solidium paid approximately EUR 342 million as dividend to the Finnish State
January 23, 2024 03:49 ET | Solidium Oy
The number of equity holdings grew to thirteen as Mandatum was separated from Sampo Group. The return on Solidium’s equity holdings was -4.9 per cent during the past six months. The value of...
Beslut av Solidium O
Beslut av Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma
December 18, 2023 07:34 ET | Solidium Oy
Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 18.12.2023. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2022–30.6.2023 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören...
Solidium Oy:n varsin
Solidium Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
December 18, 2023 07:34 ET | Solidium Oy
Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 18.12.2023. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2022–30.6.2023 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle....
Resolutions of the A
Resolutions of the Annual General Meeting of Solidium Oy
December 18, 2023 07:34 ET | Solidium Oy
Solidium’s Annual General Meeting was held in Helsinki on 18 December 2023. The Annual General Meeting adopted the company’s financial statements for the financial year 1 July 2022–30 June 2023 and...
Solidium publicerar
Solidium publicerar årsberättelsen för 2022–2023
September 08, 2023 03:11 ET | Solidium Oy
Solidium har publicerat årsredovisningen för 2022–2023 i PDF-format 8.9.2023 på Solidiums webbplats www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset/ (på finska) och...
Solidiumin vuosikert
Solidiumin vuosikertomus 2022–2023 on julkaistu
September 08, 2023 03:11 ET | Solidium Oy
Solidiumin vuosikertomus 2022–2023 on julkaistu 8.9.2023 klo 10.00 PDF-muodossa osoitteessa www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset/. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Reima...
Solidium's Annual Re
Solidium's Annual Report 2022–2023 published
September 08, 2023 03:11 ET | Solidium Oy
Solidium’s Annual Report 2022–2023 has been published in PDF format in English at http://www.solidium.fi/en/annual-report/ on September 8, 2023 at 10.00. Further information: CEO...
Finska statens inves
Finska statens investeringsbolag Solidium förnyade sin strategi – placerar i fortsättningen även i tillväxtbolag
August 24, 2023 04:07 ET | Solidium Oy
Solidiums aktieinnehav gav en avkastning på 5,4 procent under förra räkenskapsperioden   Solidium Oy:s bokslut ock halvårsöversikt 1.1–30.6.2023: Räkenskapsperioden 1.7.2022-30.6.2023 ...
Valtion sijoitusyhti
Valtion sijoitusyhtiö Solidium uudisti strategiansa - sijoittaa jatkossa myös kasvuyhtiöihin
August 24, 2023 04:07 ET | Solidium Oy
Kansallisesti merkittäviin yrityksiin sijoittavan Solidiumin omistukset tuottivat 5,4 prosenttia vuodessa.  Solidium Oy:n tilinpäätös ja puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Tilikausi...