Bilde av Berry Burn vindpark
Statkraft spisser strategien for videre vekst
June 27, 2024 01:00 ET | Statkraft AS
Statkraft prioriterer vekst i kjernevirksomheten og justerer porteføljen gjennom utvalgte nedsalg. Statkraft vil prioritere investeringer i norsk vannkraft, markedsoperasjoner og vekst innen sol,...
Photo of Berry Burn wind park
Statkraft sharpens strategy for further growth
June 27, 2024 01:00 ET | Statkraft AS
Statkraft will prioritise growth of its core business and optimise its portfolio through selective divestments. The sharpened strategy will prioritise investments in Norwegian hydropower, market...
Signering Enerfin
Statkraft har fullført oppkjøpet av Enerfin
May 23, 2024 07:04 ET | Statkraft AS
(Madrid/Oslo, 23. mai 2024) Statkraft har fullført oppkjøpet av det spanske fornybarselskapet Enerfín. Statkraft signerte 17. november 2023 en avtale om å kjøpe det spanske selskapet Elecnor Groups...
Signing Enerfin
Statkraft concludes Enerfin transaction
May 23, 2024 07:04 ET | Statkraft AS
(Madrid/Oslo, 23 May 2024) - Statkraft has completed the acquisition of the renewable company Enerfin, headquartered in Spain. On 17 November 2023, Statkraft signed an agreement with the...
Åpning vindpark i Brasil
Statkraft åpner selskapets største vindpark utenfor Europa i Brasil
February 07, 2024 01:56 ET | Statkraft AS
(Florianópolis, Brasil/Oslo, Norge) Statkraft åpnet 6. februar sin største vindpark utenfor Europa, den 519 MW store vindparken Ventos de Santa Eugênia i Bahia, Brasil. I løpet av året vil også 163 MW...
CEO OPening VSE wind complex
Statkraft inaugurates the company’s largest wind farm outside Europe in Brazil
February 07, 2024 01:56 ET | Statkraft AS
(Florianópolis, Brazil/Oslo, Norway) Statkraft inaugurates the company’s largest wind farm outside Europe, the 519 MW Ventos de Santa Eugênia Wind Complex in Bahia, Brazil. It is among the first...
Statkraft planlegger
Statkraft planlegger rekordinvesteringer i norsk vann- og vindkraft
January 08, 2024 04:45 ET | Statkraft AS
Statkraft planlegger å investere mellom 44 og 67 milliarder kroner i oppgraderinger av sine norske vann- og vindkraftanlegg, samt bygging av nye vindparker på land. 20 – 35 milliarder kroner i...
Statkraft is plannin
Statkraft is planning record investments in Norwegian hydro and wind power
January 08, 2024 04:45 ET | Statkraft AS
(Oslo, 8 January 2023) Statkraft, Europe’s largest renewable energy generator, is planning to invest up to six billion euros in upgrades to its Norwegian hydro and wind power facilities and...
Statkraft kjøper for
Statkraft kjøper fornybarselskapet Enerfin fra spanske Elecnor Group
November 17, 2023 16:00 ET | Statkraft AS
(Oslo/Madrid) Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, har inngått en avtale om å kjøpe det spanske selskapet Elecnor Groups fornybarselskap Enerfin til en pris som tilsvarer en...
Statkraft acquires S
Statkraft acquires Spanish based renewables business Enerfin from Elecnor Group
November 17, 2023 16:00 ET | Statkraft AS
Milestone acquisition for Statkraft, Europe’s largest generator of renewable energy (Oslo/Madrid) The acquisition of Enerfin adds 1.5 GW of operational wind power, wind and solar capacity...