Meldepliktig handel - ansatte aksjer


Følgende primærinnsidere har kjøpt 100 aksjer i Orkla ASA til kurs NOK 122,40 den 17.11.2003:
 
Konsernsjef Finn Jebsen og nærstående - total beholdning etter kjøp 213.576 aksjer og 150.000 opsjoner.
Adm. dir. Halvor Stenstadvold, Orkla ASA, - total beholdning etter kjøp 12.500 aksjer og 90.000 opsjoner.
Adm. dir. Roar Engeland, Orkla ASA, - total beholdning etter kjøp 13.002 aksjer og 90.000 opsjoner.
Adm. dir. Dag J. Opedal, Orkla ASA, - total beholdning etter kjøp 16.613 aksjer og 90.000 opsjoner.
Økonomidir. Terje Andersen, Orkla ASA - total beholdning etter kjøp 2.500 aksjer og 28.000 opsjoner.
Dir. Finans Erik Barkald, Orkla ASA - total beholdning etter kjøp 300 aksjer og 28.000 opsjoner.
Investeringsdir. Anders Berggren, Orkla ASA, og nærstående - total beholdning etter kjøp 4.571 aksjer og 27.000 opsjoner.
Revisjonssjef Fridthjof Røer, Orkla ASA, og nærstående - total beholdning etter kjøp 2.080 aksjer.
Informasjonsdirektør Ole Kristian Lunde, Orkla ASA, og nærstående - total beholdning etter kjøp 390 aksjer.
Juridisk dir. Karl-Otto Tveter, Orkla ASA - total beholdning etter kjøp 500 aksjer og 28.000 opsjoner.
Investeringssjef Ola Uhre, Orkla ASA - total beholdning etter kjøp 5.415 aksjer og 31.000 opsjoner.
Personaldir. Tor Aamot, Orkla ASA, - total beholdning etter kjøp 5.000 aksjer og 28.000 opsjoner.
Direktør Geir Aarseth, Orkla ASA, - total beholdning etter kjøp 4.066 aksjer.
Adm. dir. Håkon C Andersen, Orkla Foods, - total beholdning etter kjøp 9.202 aksjer og 20.000 opsjoner.
Dir. John Jørgensen, Orkla Brands, - total beholdning etter kjøp 27.060 aksjer.
Adm.dir. Jan Lindh, Orkla Media, - total beholdning etter kjøp 32.928 aksjer.
Dir. Torkild Nordberg, Orkla Brands, - total beholdning etter kjøp 500 aksjer og 30.000 opsjoner.
Adm. dir. Per A. Sørlie, Borregaard, - total beholdning etter kjøp 5.500 aksjer og 75.000 opsjoner.
Styreformann Egil M. Ullebø, Borregaard, - total beholdning etter kjøp 55.097 aksjer.
VP Mikael Aru, Procordia Food, - total beholdning etter kjøp 100 aksjer.
Ansattevalgt styremedlem i Orkla ASA Arvid Strand - total beholdning etter kjøp 300 aksjer.
Ansattevalgt styreobservatør i Orkla ASA Kjell Kjønigsen - total beholdning etter kjøp 518 aksjer.