Statkraft styrker satsingen på elbillading - overtar Grønn Kontakt


(Oslo, 19. desember 2019) Statkraft kjøper Agder Energis 47,5 prosent eierandel i elbilladeselskapet Grønn Kontakt og tar full kontroll over selskapet. Oppkjøpet styrker Grønn Kontakt i Norden, og posisjonerer Statkraft for vekst innenfor hurtiglading i Europa, hvor selskapet allerede er den største produsenten av fornybar energi.

Norge har et av de mest modne markedene for lading av elbiler i verden og Grønn Kontakt har en ledende posisjon og ti år med erfaring i dette markedet. Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi, med store vekstplaner og ambisjoner om å bidra i overgangen til en fornybar energisektor.

- Elbilene vil påvirke hele kraftbransjen i Europa, og for å få en utslippsfri transportsektor må fornybar energi brukes til å lade bilene. Tiden er inne for å bygge videre på Norges og Grønn Kontakts sterke posisjon og bruke vår kompetanse og våre konkurransefortrinn til å bidra med full kraft i elektrifiseringen av transportsektoren, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Statkraft har vært medeier i Grønn Kontakt siden 2012. Med overtakelsen av Agder Energis aksjepost og gjennomført emisjon øker Statkraft sin eierandel til nær 96 prosent. Øvrige aksjonærer vil også få tilbud om å selge sine aksjer. Statkraft har en klar ambisjon om å støtte videre vekst i selskapet, med mål om å utvide hurtigladernettverket i Norge de nærmeste årene.

- Grønn Kontakt var tidlig i markedet og har utviklet både kompetanse og en sterk markedsposisjon. Agder Energi har vært helt sentrale i utviklingen av selskapet. Vi tror Grønn Kontakt best utvikler seg videre som en del av Statkrafts helhetlige satsning innen lademarkedet, sier konsernsjef Steffen Syversen i Agder Energi.

Posisjonert for ladevekst i Tyskland og Storbritannia
Statkraft har de siste årene posisjonert seg i det tyske markedet for lading av elbiler gjennom oppkjøpene i E-WALD og eeMobility. I tillegg vurderes Storbritannia for en videre satsing. I disse markedene har Statkraft allerede kraftproduksjon og omfattende markedsoperasjoner.

Om Grønn Kontakt:
Grønn Kontakt er en nasjonal operatør av ladestasjoner som tilbyr lading langs veien med over 500 hurtigladestasjoner, samt ladeløsninger på arbeidsplasser, parkeringsplasser og i sameier.


For mere informasjon, kontakt:

Statkraft: Direktør for forretningsutvikling, Bjørn Holsen, 415 53 715
Statkraft: Kommunikasjonssjef, Torbjørn Steen, 911 66 888
Grønn Kontakt: Daglig leder Ole Henrik Hannisdahl, 977 82 677
Agder Energi: Konserndirektør marked, Anders Gaudestad, 469 58 588

www.statkraft.no
www.gronnkontakt.no
www.ae.no


Vedlegg

ladestasjon