Statkraft inviterer nye eiere til den rasktvoksende ladevirksomheten Mer


(Oslo, 13. mars 2023) Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, vurderer muligheter for å invitere inn nye eiere i det heleide ladeselskapet Mer, for å støtte selskapets ambisiøse vekststrategi. Statkraft vil fortsette å være en aktiv og dedikert majoritetseier i Mer, og har engasjert Carnegie og Skandinaviska Enskilda Banken som finansielle rådgivere.

Mer ble grunnlagt i 2009 under navnet Grønn Kontakt og skiftet navn til Mer i 2020. Selskapet har vokst fra sitt utgangspunkt i Norge, der det fikk unik erfaring som en pionér i Europas lademarked for elbiler. Mer har økt sin tilstedeværelse på tvers av Nord-Europa gjennom en rekke målrettede oppkjøp og rask utrulling av ladestasjoner det seneste tiåret, og har i dag virksomhet i fem europeiske land: Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannia og Østerrike. Mer tilbyr både et omfattende ladenettverk, men også smartlading for kunder som kommersielle bilflåter, borettslag og bedrifter, noe som gir selskapet en attraktiv posisjon for videre vekst i andre land og forretningsmodeller etter hvert som veksten i lademarkedet akselererer.

– Å invitere inn flere aksjonærer i Mer vil gjøre det mulig for selskapet å forsere veksten i antall ladestasjoner i Nord-Europa, og ta en større plass i det globale skiftet mot utslippsfri transport, sier konserndirektør Jürgen Tzschoppe i Statkraft.

– Vi vil bruke den tiden som er nødvendig for å vurdere hva som er den beste eierstrukturen for Mer fremover. Det å ta en ledende rolle i elbillading er et godt eksempel på hvordan vi i Statkraft følger vår strategi om å utvikle og dyrke frem ny grønn energiteknologi gjennom partnerskap, legger han til.

Elektriske mobilitetsløsninger er avgjørende i klimakampen. Det å erstatte fossile energikilder med el-kjøretøy er en viktig del av arbeidet med å kutte de globale CO2-utslippene, og er tydelig forankret i Europas grønne giv («Green Deal») og EUs klimapakke Klar for 55 («Fit for 55»).

– Kraftfulle megatrender driver overgangen til elektriske kjøretøyer over hele kloden, og innen 2030 ventes nesten annenhver ny personbil å være elektrisk. Deretter går det raskt mot 100 prosent, sier administrerende direktør Kristoffer Thoner i Mer.

– Vårt mål er å gjøre skiftet til bærekraftig elektrisk mobilitet lett og tilgjengelig for alle gjennom sømløse ladeopplevelser og innovative løsninger som kundene setter pris på. Med flere enn 35.000 ladepunkter, har Mer et sterkt fotfeste i de mest attraktive markedene i Europa. I 2021 leverte vi flere enn 316 millioner elektriske kjørekilometer. Med vår pionér-erfaring, vår unike bærekraftsmodell og rasktvoksende ladenettverk, er Mer posisjonert til å spille en ledende rolle i den europeiske transportrevolusjonen, legger han til.

Om Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 5300 ansatte i 21 land. www.statkraft.no

Om Mer
Mer er et europeisk ladeselskap for elbiler som er heleid av Statkraft og har mer enn 300 ansatte. Selskapets unike kombinasjon av flere tiårs erfaring innen elbillading og genuine ambisjon, gir Mer både ekspertisen og skala til å drive det elektriske skiftet innen mobilitet i Europa videre. Mer er en ledende totalleverandør innen elbillading med sterkt fotfeste i de mest attraktive markedene i Europa. Selskapet tilbyr innovative og sømløse ladeløsninger for alle kunder; enten det er hjemme, på jobb, langs veien eller der man handler. Mer sitt oppdrag er å gjøre bærekraftig elektrisk mobilitet enkelt og tilgjengelig for alle. Les mer på www.mer.eco

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Magnus Günther, pressetalsperson, Statkraft AS
E-mail: lars.gunther@statkraft.com
Mob: +47 912 416 36

Arild Ratikainen, Investor relations, Statkraft AS
E-mail: arild.ratikainen@statkraft.com
Mob: +47 971 741 32