Beslut av Solidium O
Beslut av Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma: Jouko Karvinen som ordförande
October 28, 2022 06:01 ET | Solidium Oy
Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 28.10.2022. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2021-30.6.2022 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören...
Solidium Oy’s financ
Solidium Oy’s financial statements and half-year report 1 January – 30 June 2022
September 09, 2022 03:49 ET | Solidium Oy
Financial year 1 July 2021–30 June 2022 •             The return on equity holdings was -8.8 per cent in the financial year and the net asset value decreased from EUR 8,761 million to EUR 7,246...
Solidium Oy:n tilinp
Solidium Oy:n tilinpäätös ja puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022
September 09, 2022 03:49 ET | Solidium Oy
Tilikausi 1.7.2021–30.6.2022 •             Tilikaudella osakeomistusten tuotto oli -8,8 prosenttia ja yhtiön substanssiarvo laski 8 761 miljoonasta 7 246 miljoonaan euroon •             Solidiumin...
Solidium Oy:s bokslu
Solidium Oy:s bokslut ock halvårsöversikt 1.1–30.6.2022
September 09, 2022 03:49 ET | Solidium Oy
Räkenskapsperioden 1.7.2021-30.6.2022 •             Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -8,8 procent under räkenskapsperioden och substansvärdet sjönk från 8 761 miljoner euro till 7 246...
SOLIDIUMIN KAUTTA VA
SOLIDIUMIN KAUTTA VALTION SILTARAHOITUS FORTUMILLE
September 06, 2022 03:00 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio on 6.9.2022 päättänyt järjestää valtion enemmistöomisteiselle Fortum Oyj:lle siltarahoituksen Solidium Oy:n kautta. Solidium ja Fortum ovat tänään...
REIMA RYTSÖLÄ APPOIN
REIMA RYTSÖLÄ APPOINTED AS CEO OF SOLIDIUM OY
April 04, 2022 04:09 ET | Solidium Oy
Solidium has appointed Reima Rytsölä (born 1969) as its new CEO. Rytsölä currently acts as Deputy CEO in Varma Mutual Pension Insurance Company. He has previously held various management positions at...
REIMA RYTSÖLÄ SOLIDI
REIMA RYTSÖLÄ SOLIDIUM OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI
April 04, 2022 04:09 ET | Solidium Oy
Solidium on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Reima Rytsölän (s. 1969). Rytsölä toimii tällä hetkellä varatoimitusjohtajana Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa. Hän on aikaisemmin...
REIMA RYTSÖLÄ UTNÄMD
REIMA RYTSÖLÄ UTNÄMD TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR SOLIDIUM OY
April 04, 2022 04:09 ET | Solidium Oy
Solidium Oy har utnämnt Reima Rytsölä, (f. 1969), till ny verkställande direktör. Rytsölä verkar för tillfället som vice verkställande direktör på Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma....
Solidium Oy’s half-y
Solidium Oy’s half-year report for July-December 2021
January 20, 2022 03:42 ET | Solidium Oy
Solidium’s return on equity holdings was 7.9 per cent for the six-month period and 33.5 per cent for the full calendar year 2021Solidium’s net asset value decreased by EUR 0.4 billion due to capital...
Solidium Oy:n puoliv
Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.7.–31.12.2021
January 20, 2022 03:42 ET | Solidium Oy
Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella 1.7.-31.12.2021 oli 7,9 prosenttia ja kalenterivuonna 2021 33,5 prosenttiaSubstanssiarvo laski katsauskauden aikana 0,4 miljardilla eurolla voitonjaon...