Finska statens inves
Finska statens investeringsbolag Solidium förnyade sin strategi – placerar i fortsättningen även i tillväxtbolag
August 24, 2023 04:07 ET | Solidium Oy
Solidiums aktieinnehav gav en avkastning på 5,4 procent under förra räkenskapsperioden   Solidium Oy:s bokslut ock halvårsöversikt 1.1–30.6.2023: Räkenskapsperioden 1.7.2022-30.6.2023 ...
SOLIDIUM GENOMFÖRDE
SOLIDIUM GENOMFÖRDE PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT SÄTT FÖRSÄLJNINGEN AV AKTIER I KEMIRA OYJ
March 01, 2023 02:00 ET | Solidium Oy
DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER...
SOLIDIUM TOTEUTTI ON
SOLIDIUM TOTEUTTI ONNISTUNEESTI KEMIRA OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNNIN
March 01, 2023 02:00 ET | Solidium Oy
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA ARVOPAPERIEN...
SUCCESSFUL PLACEMENT
SUCCESSFUL PLACEMENT BY SOLIDIUM OF KEMIRA OYJ SHARES
March 01, 2023 02:00 ET | Solidium Oy
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES OF SECURITIES WOULD BE PROHIBITED BY...
SOLIDIUM INLEDER FÖR
SOLIDIUM INLEDER FÖRSÄLJNING AV AKTIER I KEMIRA OYJ
February 28, 2023 11:31 ET | Solidium Oy
DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER...
SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ
SOLIDIUM KÄYNNISTÄÄ KEMIRA OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNNIN
February 28, 2023 11:31 ET | Solidium Oy
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN SELLAISEEN MAAHAN, JOSSA...
SOLIDIUM LAUNCHES AC
SOLIDIUM LAUNCHES ACCELERATED BOOKBUILT OFFERING OF KEMIRA OYJ SHARES
February 28, 2023 11:31 ET | Solidium Oy
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES OF SECURITIES WOULD BE PROHIBITED BY...
Solidium Oy:s halvår
Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7–31.12.2022
January 25, 2023 04:09 ET | Solidium Oy
Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 7,6 procent under rapportperioden 1.7. – 31.12.2022 och -9,0 procent under kalenderåret 2022.Solidiums substansvärde ökade under halvårsperioden med 0,2...
Solidium Oy:n puoliv
Solidium Oy:n puolivuosikatsaus 1.7.–31.12.2022
January 25, 2023 04:09 ET | Solidium Oy
Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella 1.7.-31.12.2022 oli 7,6 prosenttia ja kalenterivuonna 2022 -9,0 prosenttia.Substanssiarvo nousi katsauskauden aikana 0,2 miljardilla eurolla ja oli...
Solidium Oy’s half-y
Solidium Oy’s half-year report for July-December 2022
January 25, 2023 04:09 ET | Solidium Oy
Solidium’s return on equity holdings was 7.6 per cent for the six-month period and -9.0 per cent for the full calendar year 2022.Solidium’s net asset value increased by EUR 0.2 billion and was EUR 7.4...