Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Mandatory notification of trade by primary insider
May 31, 2024 13:16 ET | Norsk Hydro
Member of the Board of Directors in Norsk Hydro ASA, Espen Gundersen has on May 30, 2024, bought 6,800 shares in Hydro at NOK 69.34 per share. New holding is 10,000 shares. Investor contact:...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Ny Hydro-sjef vil sette fart på vekst, verdiskaping og bærekraft for å fornye aluminiumsindustrien
May 13, 2024 01:01 ET | Norsk Hydro
Eivind Kallevik tiltrådte som ny konsernsjef i Hydro 13. mai med planer om ytterligere å øke farten i Hydros strategi om å være en pioner i det grønne skiftet, drevet av fornybar energi fram mot 2030....
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: New Hydro CEO accelerating growth, value creation and sustainability to change the game for aluminium
May 13, 2024 01:01 ET | Norsk Hydro
Eivind Kallevik assumed his position as Hydro’s new President and CEO on May 13, launching his agenda for accelerating Hydro’s strategy of pioneering the green aluminium transition, powered by...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Endringer i Hydros konsernledelse
May 13, 2024 01:00 ET | Norsk Hydro
Hydros nye konsernsjef Eivind Kallevik gjør endringer i selskapets konsernledelse når han tiltrer sin nye stilling 13. mai 2024. Hanne Karine Simensen, leder for Commercial i Hydro Aluminium Metal,...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Changes in Hydro’s Executive Leadership Team
May 13, 2024 01:00 ET | Norsk Hydro
Hydro’s new President and CEO, Eivind Kallevik, introduced changes to the company’s Executive Leadership Team when he assumed his new position on May 13, 2024. Hanne Karine Simensen, former Head of...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Eksklusive utbytte kr 2,50 i dag
May 08, 2024 02:00 ET | Norsk Hydro
Aksjene i Norsk Hydro ASA handles eksklusive utbytte på 2,50 kroner fra og med i dag, 8. mai 2024. Investorkontakt: Martine Rambøl Hagen +47 91708918 Martine.Rambol.Hagen@hydro.com ...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Ex-dividend NOK 2.50 today
May 08, 2024 02:00 ET | Norsk Hydro
The shares in Norsk Hydro ASA will be traded ex-dividend of NOK 2.50 as from today, May 8, 2024. Investor contact: Martine Rambøl Hagen +47 91708918 Martine.Rambol.Hagen@hydro.com ...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Valg av medlemmer til styret i Norsk Hydro ASA
May 07, 2024 11:45 ET | Norsk Hydro
Den ordinære generalforsamlingen i Norsk Hydro ASA ("selskapet") vedtok den 7. mai 2024 å velge Jane Toogood og Espen Gundersen som nye medlemmer til styret i selskapet. Rune Bjerke, Marianne...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Election of members to the Board of Directors
May 07, 2024 11:45 ET | Norsk Hydro
The Annual General Meeting of Norsk Hydro ASA (the "Company") resolved on May 7, 2024, to elect Jane Toogood and Espen Gundersen as new members of the Board of Directors of the Company. Rune...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Minutes from the Annual General Meeting 2024
May 07, 2024 09:26 ET | Norsk Hydro
The Annual General Meeting (AGM) of Norsk Hydro ASA was held on May 7, 2024. The Annual General Meeting was held as a hybrid meeting. All proposals on the agenda provided in the notice of the...