SOLIDIUM LAUNCHES AC
SOLIDIUM LAUNCHES ACCELERATED BOOKBUILT OFFERING OF SAMPO A-SHARES
November 04, 2021 13:00 ET | Solidium Oy
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW ...
BESLUT AV SOLIDIUM O
BESLUT AV SOLIDIUM OY:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
October 28, 2021 05:08 ET | Solidium Oy
Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 28.10.2021. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2020-30.6.2021 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören...
SOLIDIUM OY:N VARSIN
SOLIDIUM OY:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
October 28, 2021 05:08 ET | Solidium Oy
Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.10.2021. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle....
RESOLUTIONS OF THE A
RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SOLIDIUM OY
October 28, 2021 05:08 ET | Solidium Oy
Solidium’s Annual General Meeting was held in Helsinki on 28 October 2021. The Annual General Meeting adopted the company’s financial statements for the financial year 1 July 2020–30 June 2021 and...
BESLUT AV SOLIDIUM O
BESLUT AV SOLIDIUM OY:S AKTIEÄGARE OM KAPITALÅTERBÄRING
September 14, 2021 05:51 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt den 14 september 2021 att göra en kapitalåterbetalning bestående av alla Solidium Oy:s aktier i SSAB AB till ett värde på cirka 271 miljoner...
SOLIDIUM OY:N OSAKKE
SOLIDIUM OY:N OSAKKEENOMISTAJAN PÄÄTÖS PÄÄOMAN PALAUTUKSESTA
September 14, 2021 05:51 ET | Solidium Oy
Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio päätti 14.9.2021 siirtää pääoman palautuksena Suomen valtiolle kaikki Solidiumin omistamat SSAB AB:n osakkeet eli noin 271 miljoonan euron arvosta...
RESOLUTION OF THE SO
RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER OF SOLIDIUM OY ON CAPITAL REPAYMENT
September 14, 2021 05:51 ET | Solidium Oy
The State of Finland, being the sole shareholder of Solidium Oy, has on 14 September 2021 resolved that Solidium will transfer all its shares in SSAB AB worth EUR 271 million as capital repayment to...
Solidium Oy:s bokslu
Solidium Oy:s bokslut ock halvårsöversikt 1.1–30.6.2021
September 02, 2021 03:43 ET | Solidium Oy
Räkenskapsperioden 1.7.2020-30.6.2021 Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var utmärkta 40,6 procent under räkenskapsperioden och substansvärdet ökade med 2 189 miljoner euro från 6 572...
Solidium Oy:n tilinp
Solidium Oy:n tilinpäätös ja puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021
September 02, 2021 03:43 ET | Solidium Oy
Tilikausi 1.7.2020–30.6.2021 Tilikaudella osakeomistusten tuotto oli erinomaiset 40,6 prosenttia ja yhtiön substanssiarvo kasvoi 6 572 miljoonasta 2 189 miljoonalla eurolla euroa 8 761 miljoonaan...
Solidium Oy’s financ
Solidium Oy’s financial statements and half-year report 1 January – 30 June 2021
September 02, 2021 03:43 ET | Solidium Oy
Financial year 1 July 2020–30 June 2021 The return on equity holdings was excellent 40.6 per cent in the financial year and the net asset value increased by EUR 2,189 million from EUR 6,572...