logo.jpg
Offentliggørelse af delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008
October 24, 2008 07:40 ET | German High Street Properties A/S
Selskabet har i den tidligere offentliggjorte finanskalender oplyst at ville offentliggøre en delårsmeddelelse den 20. november 2008. Det skal hermed oplyses, at den meddelelse, der...
logo.jpg
Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a
September 22, 2008 10:55 ET | German High Street Properties A/S
I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street A/S ind-berette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier og dertil...
logo.jpg
Fondsbørsmeddelelse nr. 13, Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008
August 21, 2008 10:37 ET | German High Street Properties A/S
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2008 for Investea German High Street II A/S. Koncernens resultat før værdiregulering...
logo.jpg
Periodemeddelelse for 1. kvartal 2008 (01. januar 2008 - 31. marts 2008)
May 22, 2008 10:03 ET | German High Street Properties A/S
Periodemeddelelse for 1. kvartal 2008 (01. januar 2008 - 31. marts 2008). Investea German High Street II A/S har i 1. kvartal 2008 udviklet sig tilfredsstillen-de og i overensstemmelse med...
logo.jpg
Indberetning i medfør af Værdipapirhandels-loven § 28a
April 30, 2008 12:50 ET | German High Street Properties A/S
Indberetning i medfør af Værdipapirhandels-loven § 28a. I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses...
logo.jpg
Orientering om afholdt generalforsamling i Investea German High Street II A/S
April 17, 2008 11:56 ET | German High Street Properties A/S
Orientering om afholdt generalforsamling i Investea German High Street II A/S Der er dags dato kl. 16.00 afholdt ordinær generalforsamling i Investea German High Street II A/S. ...
logo.jpg
Ordinær generalforsamling torsdag den 17. april 2008
April 07, 2008 08:43 ET | German High Street Properties A/S
Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 17. april 2008 kl. 16.00 på selskabets adresse, Tuborg...
logo.jpg
Årsrapport 2007
March 27, 2008 09:41 ET | German High Street Properties A/S
Investea German High Street II A/S blev den 20. september 2007 noteret på OMX Den Nordiske Børs København. Selskabet har efter børsnoteringen på flere områder udviklet sig bedre end forventet i...
logo.jpg
Succesfuld finansiering i Investea German High Street II A/S
December 28, 2007 08:02 ET | German High Street Properties A/S
Investeringsselskabet Investea German High Street II A/S har underskrevet endelig aftale om permanent finansiering af selskabets ejendomsportefølje, bestående af 15 gågade-ejendomme i større tyske...
logo.jpg
Øget indtjening i tyske strøgejendomme
October 30, 2007 09:57 ET | German High Street Properties A/S
Øget indtjening i tyske strøgejendomme. ...