CLEAN MOTION_black_LOGO_2022.png
Clean Motion increases prices for the electric vehicle EVIG
June 29, 2023 07:10 ET | Clean Motion AB
Clean Motion is set to increase the prices of its solar-powered electric vehicle, EVIG. The new prices will take effect from July 1, 2023. The reason is an adjustment towards the market price of...
Beslut från Clean Mo
Beslut från Clean Motions årsstämma
May 29, 2023 13:07 ET | Clean Motion AB
Vid årsstämman i Clean Motion AB fastställdes årsredovisningen för 2022 och beslutades att ingen utdelning lämnas. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Hela styrelsen...
Clean Motion har fåt
Clean Motion har fått första inköpsordern från NEOM omfattande 2,9 MSEK
May 22, 2023 08:29 ET | Clean Motion AB
Clean Motion har erhållit den första inköpsordern från NEOM projektet i Saudiarabien. Inköpsordern är på € 252.300 motsvarande c:a 2,9 MSEK, och består till största delen av utvecklingsarbete för att...
Clean Motion AB delå
Clean Motion AB delårsredogörelse januari-mars 2023
May 16, 2023 12:00 ET | Clean Motion AB
Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för första kvartalet 2023. Bolaget redovisar en försäljning på 45 TSEK (419 TSEK) och ett rörelseresultat på -2 746 TSEK (-1 342...
Styrelsens komplette
Styrelsens kompletterande beslutsförslag till årsstämman i Clean Motion AB
May 15, 2023 17:00 ET | Clean Motion AB
Till årsstämman som äger rum måndagen den 29 maj kl. 18-20 har styrelsen kompletterat beslutsförslag enligt nedan. Årsredovisning och revisionsberättelse är publicerad på hemsidan. Styrelsens...
CLEAN MOTION_black_LOGO_2022.png
Clean Motion lanserar lösning för hantverkare i städer på ELFACK
May 11, 2023 02:27 ET | Clean Motion AB
Fastighet- och byggservice i storstäder blir alltmer utmanande för både fastighetsägare och de företag som utför arbetet. Därför lanserar Clean Motion ett komplett leasingerbjudande, med fordon,...
CLEAN MOTION_black_LOGO_2022.png
Clean Motion launches solution for professional urban services at ELFACK
May 11, 2023 02:27 ET | Clean Motion AB
Urban property and building services are becoming increasingly challenging for both property owners and service providers. In response, Clean Motion is launching a comprehensive leasing solution...
Clean Motion har vun
Clean Motion har vunnit upphandling i Saudiarabien
May 09, 2023 10:04 ET | Clean Motion AB
Clean Motion har vunnit en upphandling omfattande en helhetslösning för ”last mile delivery” i Saudiarabien. Lösningen innehåller viss anpassning av fordonet EVIG, en specialframtagen trailer samt...
Kallelse till årsstä
Kallelse till årsstämma i Clean Motion AB
May 01, 2023 16:52 ET | Clean Motion AB
Aktieägarna i Clean Motion AB kallas härmed till årsstämma.Dag och tid: Måndagen den 29 maj kl. 18-20 Plats: Tingshuset i Lerum, Göteborgsvägen 24, Lerum Rätt till deltagande och anmälan: ...
Clean Motion AB boks
Clean Motion AB bokslutskommuniké 2022
March 15, 2023 13:10 ET | Clean Motion AB
Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin bokslutskommuniké för 2022. Bolaget redovisar en försäljning på 700 TSEK (2 083 TSEK) och ett rörelseresultat på -12 497 TSEK (-3 782 TSEK)....